mã HS code

HS code là gì? Cách tra mã HS code đơn giản, chính xác

Có rất nhiều mặt hàng xuất nhập khẩu và mỗi một mặt hàng lại có mã HS code khác nhau, từ đó mức thuế suất…

View More HS code là gì? Cách tra mã HS code đơn giản, chính xác
rủi ro, tổn thất chung trong vận chuyển hàng hóa

Rủi ro, tổn thất trong bảo hiểm hàng hải và cách giải quyết

Khi làm một lô hàng xuất nhập khẩu, để đảm bảo an toàn của lô hàng, các công ty có thể mua bảo hiểm hàng…

View More Rủi ro, tổn thất trong bảo hiểm hàng hải và cách giải quyết