phân luồng cấp C/O

Thông tư 15/2018/TT-BTC  quy định về phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi

Mới đây, Bộ Công thương đã ban hành quy định về phân luồng C/O giống như tờ khai hải quan. Điều này tạo nên sự…

View More Thông tư 15/2018/TT-BTC  quy định về phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi
thông tư 12 /2015/TT-BTC quy định về thi chứng chỉ nghiệp vụ khai báo hải quan và đại lý hải quan

Thông tư 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Thông tư 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên…

View More Thông tư 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.
thủ tục hải quan với hàng hóa nhận gia công tại việt nam

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhận gia công tại Việt Nam cho thương nhân nước ngoài theo TT 39/2018/TT-BTC

Ngay khi khi TT 39/2018/TT-BTC được ban hành, có sửa đổi, bổ sung TT 38/2015/TT-BTC, nhưng quy định về thủ tục hải quan đối với…

View More Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhận gia công tại Việt Nam cho thương nhân nước ngoài theo TT 39/2018/TT-BTC