Nguyên liệu để sản xuất thuốc

Nguyên liệu để sản xuất thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu

Căn cứ theo Công văn số 22478/QLD-ĐK ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Cục Quản lý Dược  công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ…

View More Nguyên liệu để sản xuất thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu