Thông tư 04/2018/TT-BTTTT quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lí của Bộ Thông tin và Truyền thông

Hiện nay có khá nhiều mặt hàng được nhập khẩu vào Việt Nam thuộc quản lí của Bộ Thông tin truyền thông, thuộc đối tượng…

View More Thông tư 04/2018/TT-BTTTT quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lí của Bộ Thông tin và Truyền thông
kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu

Hàng hóa phải làm kiểm tra chuyên ngành của Bộ Lao Động, Thương binh và Xã hội – Quyết định 08/2006/QĐ-BLĐTBXH

Kiểm tra chất lượng với hàng hóa xuất nhập khẩu được quản lí bởi Bộ Lao Động, Thương binh và Xã hội được quy định…

View More Hàng hóa phải làm kiểm tra chuyên ngành của Bộ Lao Động, Thương binh và Xã hội – Quyết định 08/2006/QĐ-BLĐTBXH
Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL quy định hàng hóa thuộc kiểm tra chuyên ngành

Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL quy định hàng hóa thuộc kiểm tra chuyên ngành của Bộ Văn hoa – thể thao & Du lịch

Mỗi ngày chúng tôi đều nhận được rất nhiều câu hỏi về việc mặt hàng này có phải làm kiểm tra chuyên ngành gì không,…

View More Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL quy định hàng hóa thuộc kiểm tra chuyên ngành của Bộ Văn hoa – thể thao & Du lịch