phân luồng cấp C/O

Thông tư 15/2018/TT-BTC  quy định về phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi

Mới đây, Bộ Công thương đã ban hành quy định về phân luồng C/O giống như tờ khai hải quan. Điều này tạo nên sự…

View More Thông tư 15/2018/TT-BTC  quy định về phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi
thông tư 12 /2015/TT-BTC quy định về thi chứng chỉ nghiệp vụ khai báo hải quan và đại lý hải quan

Thông tư 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Thông tư 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên…

View More Thông tư 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.
danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Quyết định 15/2017/QĐ-TTg về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Tổng cục Hải quan đã ban hành văn bản số 4824/TCHQ-GSQL hướng dẫn các đơn vị hải quan địa phương thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg…

View More Quyết định 15/2017/QĐ-TTg về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
Công văn 4202/TCHQ-PC năm 2018 hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 4202/TCHQ-PC năm 2018 hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Thông thường các hàng hóa đã qua sử dụng sẽ không được phép xuất nhập khẩu, tuy vậy với mặt hàng phế liệu nhập khẩu,…

View More Công văn 4202/TCHQ-PC năm 2018 hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
nội dung hợp nhất thông tư 39-2018-btc-va-thong-tu-38-2015-btc

Nội dung hợp nhất Thông tư  38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan, thuế xuất nhập khẩu

Thông tư 39/2018/TT-BTC vừa mới được ban hành vào tháng 4/2018 và chính thức có hiệu lực từ ngày 05/06/2018. Sự ra đời của Thông tư…

View More Nội dung hợp nhất Thông tư  38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan, thuế xuất nhập khẩu