Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13

luật thuế xuất nhập khẩu

 Những quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế, biểu thuế, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là nội dung của Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13. Đây là những quy định quan trọng để doanh nghiệp xuất nhập khẩu căn cứ vào đó làm thủ tục hải quan và tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu của lô hàng.

>>>> Xem thêm: Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất nhập khẩu

Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13

Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu quy định như sau:

Đối tượng chịu thuế:

– Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

– Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

– Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.

– Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các trường hợp sau: học báo cáo thuế

+ Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển 

+ hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại

+ Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác. tìm việc xuất nhập khẩu tại hà nội

+ Phần dầu khí được dùng để trả thuế tài nguyên cho Nhà nước khi xuất khẩu

– Chính phủ quy định chi tiết Điều này

Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13

Để tìm hiểu kĩ hơn về luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu, bạn có thể DOWNLOAD LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU SỐ 107/2016/QH13: Tại đây

Để nắm rõ, và vận dụng một cách chính xác luật thuế, các bạn phải học xuất nhập khẩu một cách làm sao đó mà chắc chắn rằng bạn nắm kĩ các vấn đề liên quan đến kiến thức và kỹ năng xuất nhập khẩu và điều chỉnh phù hợp với các quy định đề ra. Chúc bạn thành công!

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *