Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL quy định hàng hóa thuộc kiểm tra chuyên ngành

Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL quy định hàng hóa thuộc kiểm tra chuyên ngành của Bộ Văn hoa – thể thao & Du lịch

Mỗi ngày chúng tôi đều nhận được rất nhiều câu hỏi về việc mặt hàng này có phải làm kiểm tra chuyên ngành gì không,…

View More Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL quy định hàng hóa thuộc kiểm tra chuyên ngành của Bộ Văn hoa – thể thao & Du lịch