thủ tục hải quan với hàng hóa nhận gia công tại việt nam

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhận gia công tại Việt Nam cho thương nhân nước ngoài theo TT 39/2018/TT-BTC

Ngay khi khi TT 39/2018/TT-BTC được ban hành, có sửa đổi, bổ sung TT 38/2015/TT-BTC, nhưng quy định về thủ tục hải quan đối với…

View More Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhận gia công tại Việt Nam cho thương nhân nước ngoài theo TT 39/2018/TT-BTC
Tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu

Tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu

Trong nền kinh tế mở và hội nhập quốc tế như hiện nay cơ hội việc làm ngành nghề về xuất nhập khẩu là rất lớn với mức lương khá cao cho người có năng lực trong đó tiêu chuẩn tiếng anh là một phần không thể thiếu.Vì thế những người làm trong lĩnh vực này buộc phải nâng cao kĩ năng và trình độ tiếng anh

View More Tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu
danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Quyết định 15/2017/QĐ-TTg về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Tổng cục Hải quan đã ban hành văn bản số 4824/TCHQ-GSQL hướng dẫn các đơn vị hải quan địa phương thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg…

View More Quyết định 15/2017/QĐ-TTg về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
Công văn 4202/TCHQ-PC năm 2018 hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 4202/TCHQ-PC năm 2018 hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Thông thường các hàng hóa đã qua sử dụng sẽ không được phép xuất nhập khẩu, tuy vậy với mặt hàng phế liệu nhập khẩu,…

View More Công văn 4202/TCHQ-PC năm 2018 hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành