Các quy định về chính sách xuất nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành

Gia Đình XNK Tác giả Gia Đình XNK 26/02/2024 34 phút đọc

Khi thực hiện các công việc xuất nhập khẩu, hàng hóa bạn thuộc nhóm hàng phải kiểm tra chuyên ngành, và làm thủ tục hải quan, đồng nghĩa với việc bạn phải tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước này về thủ tục này.

>>>> Xem thêm: Các trường hợp được sửa tờ khai theo thông tư 39/2018-TT-BTC

Các quy định về chính sách xuất nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành

Các quy định về chính sách xuất nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành được phân chia thành các dạng văn bản dưới đây:

I.Văn bản Luật; Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Pháp lệnh của Quốc hội:

– Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/06/2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016.(liên quan đến kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, thủy sản XK,NK, TNTX, TXTN,CCK, Kho NQ, Quá cảnh.

– Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016

– Luật Hóa chất 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007

– Luật chất lượng 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 khóa học xuất nhập khẩu thực tế

– Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010

– Nghị định 132/2008/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng.

– Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa letter of credit là gì

– Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

– Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

– Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 hướng dẫn Luật Thuỷ sản.

– Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 01/6/2017 quy định về nhãn hàng hóa.

– Nghị định 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

– Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/08/2018 về kinh doanh XK gạo.

– Nghị định 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 Ban hành các Danh mục chất ma túy và tiền chất ma túy ủy nhiệm chi

– Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

– Nghị định 106/2017/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

– Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ về SX KD rượu.

– Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. khóa học xuất nhập khẩu logistics online

– Nghị định 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

– Nghị định 53/2018/NĐ-CP ngày16/04/2018 sửa đổi, sửa đổi Nghị định 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

– Nghị định 55/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017về quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra.

– Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

– Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/09/2017 về quản lý phân bón

– Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hoá chất.

– Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014 hướng dẫn về hoạt động in.

– Nghị định 79/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

– Nghị định 38/2014/NĐ-CP ngày 06/05/2014 về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

– Nghị định 116/2014/NĐ-CP quy định một số điều của Luật Bảo vệ và KDTV hiệu lực 18/01/2015

– Nghị định 39/2017 /NĐ-CP quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Các quy định về chính sách xuất nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành

II.Văn bản các Bộ, ngành:

1/Bộ Công thương:

– Thông tư 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 qui định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương và nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ.

1.1.Văn bản liên quan đến hoạt động xuất khẩu:

– Thông tư 30/2018/TT-BCT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của CP về kinh doanh XK Gạo

– Thông tư 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 Quy định về XK khoáng sản;

– Thông tư 12/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của

Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của BCT quy định về XK khoáng sản.

– Công văn 9639/BCT-PC ngày 11/10/2016 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư 12/2016/TT-BCT về XK khoáng sản.

1.2.Nhập khẩu Hóa chất, tiền chất:

– Thông tư 32/2017/TT-BCT về hướng dẫn Luật hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

– Thông tư 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 quy định quản lý kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp.

– Thông tư 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 sửa đổi bổ sung một số thông tư của bộ trưởng bộ công thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

– Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT- hướng dẫn XNK chất suy giảm tầng ozon

– Thông tư 55/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2014/NĐ-CP ngày 06/05/2014 quy định quản lý hoá chất thuộc diện kiểm soát.

1.3.Nhập khẩu, kinh doanh Rượu:

– Thông tư 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 Quy định chi tiết một số điều Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về SX, KD rượu.

– Thông tư 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 sửa đổi bổ sung một số thông tư của bộ trưởng bộ công thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

1.4.Nhập khẩu, kinh doanh Thuốc lá:

– Thông tư 37/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 quy định về nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà

1.5.Quy định về kiểm tra chất lượng theo Luật chất lượng :

– Thông tư 48/2011/TT-BCT ngày 30/12/2011 quy định quản lý chất lượng các sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương

– Thông tư 41/2015/TT-BCT ngày 24/11/2015 quy dịnh danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

– Thông tư 29/2016/TT-BCT sửa đổi Thông tư 41/2015/TT-BCT

– Thông tư 33/2017/TT-BCT về sửa đổi mã số HS trong Danh mục kèm theo Thông tư 29/2016/TT-BCT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

– Thông tư 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương.

– Quyết định 1325A/QĐ-BCT ngày 20/5/2019 về việc ban hành Danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

2.Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn:

2.1.Một số quy định chung:

– Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 quy định về Bảng mã số HS danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

– Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật rừng hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

2.2.Một số quy định trong XK:

– Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản XK.

– Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản XK.

– Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT.

– Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu 07/2017/VBHN 11/04/2017 (Văn bản hợp nhất Thông tư 48/2013/TTBNNPTNT và Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT)

– Quyết định 924/QĐ-BNN-TCLN ngày 24/03/2017 v/v Ban hành Bảng mã HS đối với hàng hóa là động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

2.3.Kiểm dịch thực vật, kiểm dịch động vật:

– Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi NK vào VN.

– Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật NK, XK,QC và sau NK vật thể thuộc diện KDTV.

– Thông tư số 30/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017 Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của TT33/2014 ngày 30/10/2014 Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật NK, XK,QC và sau NK vật thể thuộc diện KDTV và sửa đổi khoản 3 điều 2 TT18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/06/2016 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ NNPTNT quản lý.

– Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về Quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

– Thông tư 35/2014/TT-BNNPTNT về Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

– Thông tư 01/2018/TT-BNNPTNT về Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

– Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

– Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 Quy định về kiểm dịch độn vật, sản phẩm động vật thủy sản.

– Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

2.4.Thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi:

– Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/06/2015 quy định về quản lý thuốc bảo vệ thưc vật.

– Thông tư 28/2014/TT-BNNPTNT về Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

– Thông tư 42/2015/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

– Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNT bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

– Thông tư 13/2016/BNNPTNT ngày 02/06/2016 quy định về quản lý thuốc thú y.

3.Bộ Y tế:

– Thông tư số 05/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế.

3.1.Trang thiết bị y tế:

– Thông tư 14/2018/TT-BYT về danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt N am do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành (hiệu lực 01/07/2018).

– Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 hiệu lực 01/07/2016 về quản lý trang thiết bị Y tế

– Thông tư 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 HD việc nhập khẩu trang thiết bị y tế;

– Thông tư 46/2017/TT-BYT ngày 15/12/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

3.2.Thuốc, nguyên liệu làm thuốc và bao bì đựng thuốc:

– Nghị định 54/2017/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Dược.

– Thông tư 20/2017/TT-BYT hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2017/NĐ-CP về hướng dẫn luật dược.

– Thông tư 47/2010/TT-BYT ngày 29.12.2010 Hướng dẫn XNK thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

– Thông tư 38/2013/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 Hướng dẫn hoạt động XK, NK thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc.

– Thông tư 14/2018/TT-BYT ngày 15/05/2018 ban hành Danh mục thiết bị trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hoá theo DM HH XNK Việt nam.

– Thông tư 07/2018/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 12/04/2018 về việc Quy định chi tiết một số điều về kinh doanh Dược của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

– Thông tư 06/2018/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 06/04/2018 Ban hành Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

3.3.Mỹ phẩm:

– Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25.01.2011 Quy định nhập khẩu mỹ phẩm.

3.4.Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng:

– Nghị định 91/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 hiệu lực 01/07/2016 về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

– Thông tư 09/2018/TT-BYT về Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

– Quyết định 674/QĐ-BYT ngày 26/02/2007 về danh mục vắc xin, sinh phẩm y tế và Danh mục Hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế được nhập khẩu theo nhu cầu theo mã số HS do Bộ Y tế ban hành.

3.5.An toàn thực phẩm:

– Thông tư 52/2015/TT-BYT quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

– Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế

– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Công thương ban hành.

4.Bộ Thông tin và truyền thông:

– Thông tư 04/2018/TT-BTTTT về quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

– Thông tư 03/2015/TT-BTTTT- ngày 06/03/2015 hướng dẫn NĐ 60/2014 quy định về hoạt động in.

– Thông tư 31/2015 ngày 29/10/2015 Hướng dẫn một số điều Nghị định 187/2013 ngày 20/11/2013 của CP đối với hoạt động XNK sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng.

– Thông tư 11/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 Công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm NK kèm theo mã số HS. (Thông tư này thay thế Điều 3 và Phụ lục số 01 của Thông tư số 31/2015/TTBTTTT ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐCP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng.)

– Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

5.Bộ Xây dựng:

– Thông tư 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 Hướng dẫn XK khoáng sản làm vật liệu xây dựng. 

– Thông tư 09/2017/TT-BXD ngày 05/06/2017 Hướng dẫn XK Vôi, Đôlômit nung.

– Thông tư 10/2017/TT-BXD về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

6.Bộ Công An:

– Thông tư 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

7.Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

– Thông tư 33/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 Hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động XK,NK ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép.

– Thông tư 03/2017/TT-NHNN ngày06/06/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 Hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

– Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 Hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

-Thông tư 38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 Hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. (xem điều 4/TT03/2017)

– Thông tư số 02/VBHN-NHNN ngày 15/06/2017 Hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

– Thông tư 47/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực vàng.

8.Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch:

– Quyết định số 3848/QĐ-BVHTTDL ngày 17/10/2017 Công bố Danh mục hàng hoá là văn hoá phẩm xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh kèm theo MSHS.

– Thông tư 22/2018/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/07/2012 Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của CP về quản lý XNK Văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

– Thông tư 24/2018/TT-BVHTTDL ngày 23/08/2018 Ban hành Danh mục hàng hoá XNK thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hoá của Bộ văn hoá Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hoá theo Danh mục hàng hoá XNK Việt nam.

9.Bộ Quốc phòng:

– Thông tư 173/2018/TT-BQP ngày 31/12/2018 công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm XK, cấm NK thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng.

10.Bộ Khoa học công nghệ:

– Thông tư 27/2012/BKHCN ngày 12/12/2012 quy đinh kiểm tra chất lượng thuộc trách nhiệm của Bộ khoa học và công nghệ.

– Thông tư 07/2017/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 27/2012/BKHCN ngày 12/12/2012 quy đinh kiểm tra chất lượng thuộc trách nhiệm của Bộ khoa học và công nghệ

– Thông tư 01/2009/TT- BKHCN ngày 7/3/2009 của Bộ KHCN v/v ban hành danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng (nhóm2)

– Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/09/2013 Quy định về đo lường đối với phương tiện đo (nhóm 2).

– Thông tư 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 Quy định kiểm tra nhà nước về đo lường

– Quyết định 3482/QĐ-BKHCN ngày 08/12/2017 về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học Công nghệ.

Hy vọng thông tin về nghiệp vụ xuất nhập khẩu trên đây của Gia đình xuất nhập khẩu sẽ hữu ích với bạn nếu bạn đang tìm hiểu về Các quy định về chính sách xuất nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành.

Để hiểu rõ hơn các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, các bạn có thể tham khảo học xuất nhập khẩu ở đâu tốt để được hiểu hơn về các hướng đi phù hợp. Chúc bạn thành công!

Gia Đình XNK
Tác giả Gia Đình XNK sudo
Bài viết trước Thủ tục khai nộp bổ sung tiền thuế thiếu ngoài thời hạn quy định

Thủ tục khai nộp bổ sung tiền thuế thiếu ngoài thời hạn quy định

Bài viết tiếp theo

Tạm Nhập Tái Xuất Là Gì? Các Quy Định Về Tạm Nhập Tái Xuất

Tạm Nhập Tái Xuất Là Gì? Các Quy Định Về Tạm Nhập Tái Xuất
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo