BẢO HIỂM HÀNG HÓA

BẢO HIỂM HÀNG HÓA26/02/202413 phút đọc

Cách tính phí bảo hiểm hàng hóa

Mức phí bảo hiểm hàng hóa trong một lô hàng vận chuyển là yếu tố quan trọng nhất mà các bên mua bảo hiểm quan tâm. Mức phí bảo hiểm đối với loại hàng hóa, số lượng, điều kiện giao dịch khác nhau thì ...

Cách tính phí bảo hiểm hàng hóa
BẢO HIỂM HÀNG HÓA26/02/202421 phút đọc

Quy trình giám định trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển

Khi vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu đường biển có khả năng xảy ra rủi ro rất cao, do đó, các nhà xuất nhập khẩu thường mua một gói bảo hiểm thông qua  Giám định tổn thất để hạn chế rủi ro. Trong ...

Quy trình giám định trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển
BẢO HIỂM HÀNG HÓA26/02/20248 phút đọc

Xác định phí bảo hiểm cho hàng hóa xuất nhập khẩu

Để giảm tải tổn thất khi xảy ra các rủi ro trong vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp thường lựa chọn hình thức đầu tư chi phí bảo hiểm hàng hóa. >>>>>> Xem thêm:  Cách ...

Xác định phí bảo hiểm cho hàng hóa xuất nhập khẩu
BẢO HIỂM HÀNG HÓA26/02/202411 phút đọc

Rủi ro được bảo hiểm theo ICC – Theo điều kiện A,B,C/War/Strike

Theo ICC , các điều kiện bảo hiểm bao gồm: ICC-A, ICC-B, ICC-C, Chiến tranh, Đình công. ICC 01/01/2009 là bộ điều kiện bảo hiểm được sử dụng phổ biến trên thế giới do Viện những người bảo hiểm London ...

Rủi ro được bảo hiểm theo ICC – Theo điều kiện A,B,C/War/Strike
BẢO HIỂM HÀNG HÓA26/02/202415 phút đọc

Quy trình mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo hiểm hàng hóa là một trong những nghiệp vụ quan trọng trong xuất nhập khẩu hàng hóa. Do vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài phải trải qua quảng đường dài, có nhiều trạm dừng, được dỡ lên đặt xuống ...

Quy trình mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu
BẢO HIỂM HÀNG HÓA26/02/202411 phút đọc

Cách sử dụng và các thông tin trên một đơn bảo hiểm – Insurance policy

Trên đơn bảo hiểm thể hiện các thông tin về các bên để là chứng từ liên quan đến việc sử dụng bảo hiểm hàng hóa. Bài viết này, Gia đình xuất nhập khẩu sẽ giới thiệu cho bạn Cách sử dụng và các thông ...

Cách sử dụng và các thông tin trên một đơn bảo hiểm – Insurance policy
BẢO HIỂM HÀNG HÓA26/02/202410 phút đọc

Phân biệt Đơn bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm

Ở nước ta thường không tách rạch ròi giữa hai khái niệm Đơn bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm và có nhiều nơi còn được hai chứng từ này là một hoặc có giá trị tương đương nhau. Tuy nhiên, ở nhiều ...

Phân biệt Đơn bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm
BẢO HIỂM HÀNG HÓA26/02/202413 phút đọc

Mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Trong quá trình vận chuyển hàng hóa dù là đường hàng không, đường bộ hay đường biển cũng luôn luôn tồn tại những rủi ro, nếu không mua bảo hiểm hàng hóa sẽ chịu tổn thất lớn. Vì vậy, trong nhiều hợp ...

Mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu
BẢO HIỂM HÀNG HÓA26/02/202420 phút đọc

Rủi ro, tổn thất trong bảo hiểm hàng hải và cách giải quyết

Khi làm một lô hàng xuất nhập khẩu, để đảm bảo an toàn của lô hàng, các công ty có thể mua bảo hiểm hàng hải cho hàng hóa. Vì vậy, người làm xuất nhập khẩu cần hiểu rõ về những rủi ro, tổn thất thường ...

Rủi ro, tổn thất trong bảo hiểm hàng hải và cách giải quyết
BẢO HIỂM HÀNG HÓA26/02/202415 phút đọc

Bồi thường tổn thất hàng hóa xuất nhập khẩu trong bảo hiểm hàng hải

Việc xác định tổn thất hàng hóa sẽ quyết định đến mức độ bồi thường tổn thất của công ty bảo hiểm. Bài viết trước mình có chia sẻ về Quy trình giám định trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển ...

Bồi thường tổn thất hàng hóa xuất nhập khẩu trong bảo hiểm hàng hải

Thông báo