BẢO HIỂM HÀNG HÓA

BẢO HIỂM HÀNG HÓA26/02/202420 phút đọc

Rủi ro, tổn thất trong bảo hiểm hàng hải và cách giải quyết

Khi làm một lô hàng xuất nhập khẩu, để đảm bảo an toàn của lô hàng, các công ty có thể mua bảo hiểm hàng hải cho hàng hóa. Vì vậy, người làm xuất nhập khẩu cần hiểu rõ về những rủi ro, tổn thất thường ...

Rủi ro, tổn thất trong bảo hiểm hàng hải và cách giải quyết
BẢO HIỂM HÀNG HÓA26/02/202425 phút đọc

Nội Dung Cơ Bản Của Bảo Hiểm Xuất Nhập Khẩu

Khi mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu , doanh nghiệp cần biết về những nội dung cơ bản của bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu. Từ đó doanh nghiệp xác định gói bảo hiểm cần mua phù hợp với lô hàng. ...

Nội Dung Cơ Bản Của Bảo Hiểm Xuất Nhập Khẩu
BẢO HIỂM HÀNG HÓA26/02/202413 phút đọc

Một số lưu ý và tính bất hợp lệ của chứng từ bảo hiểm

Chứng từ bảo hiểm được sử dụng khi doanh nghiệp ký kết với công ty bảo hiểm về việc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển. Khi sử dụng chứng từ bảo hiểm, người được bảo hiểm nên lưu ý một số vấn đề và tính bất ...

Một số lưu ý và tính bất hợp lệ của chứng từ bảo hiểm
BẢO HIỂM HÀNG HÓA26/02/202413 phút đọc

Cách tính phí bảo hiểm hàng hóa

Mức phí bảo hiểm hàng hóa trong một lô hàng vận chuyển là yếu tố quan trọng nhất mà các bên mua bảo hiểm quan tâm. Mức phí bảo hiểm đối với loại hàng hóa, số lượng, điều kiện giao dịch khác nhau thì ...

Cách tính phí bảo hiểm hàng hóa
BẢO HIỂM HÀNG HÓA26/02/202410 phút đọc

Phân biệt Đơn bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm

Ở nước ta thường không tách rạch ròi giữa hai khái niệm Đơn bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm và có nhiều nơi còn được hai chứng từ này là một hoặc có giá trị tương đương nhau. Tuy nhiên, ở nhiều ...

Phân biệt Đơn bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm
BẢO HIỂM HÀNG HÓA26/02/20248 phút đọc

Xác định phí bảo hiểm cho hàng hóa xuất nhập khẩu

Để giảm tải tổn thất khi xảy ra các rủi ro trong vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp thường lựa chọn hình thức đầu tư chi phí bảo hiểm hàng hóa. >>>>>> Xem thêm:  Cách ...

Xác định phí bảo hiểm cho hàng hóa xuất nhập khẩu
BẢO HIỂM HÀNG HÓA26/02/202411 phút đọc

Cách sử dụng và các thông tin trên một đơn bảo hiểm – Insurance policy

Trên đơn bảo hiểm thể hiện các thông tin về các bên để là chứng từ liên quan đến việc sử dụng bảo hiểm hàng hóa. Bài viết này, Gia đình xuất nhập khẩu sẽ giới thiệu cho bạn Cách sử dụng và các thông ...

Cách sử dụng và các thông tin trên một đơn bảo hiểm – Insurance policy
BẢO HIỂM HÀNG HÓA26/02/202411 phút đọc

Rủi ro được bảo hiểm theo ICC – Theo điều kiện A,B,C/War/Strike

Theo ICC , các điều kiện bảo hiểm bao gồm: ICC-A, ICC-B, ICC-C, Chiến tranh, Đình công. ICC 01/01/2009 là bộ điều kiện bảo hiểm được sử dụng phổ biến trên thế giới do Viện những người bảo hiểm London ...

Rủi ro được bảo hiểm theo ICC – Theo điều kiện A,B,C/War/Strike
BẢO HIỂM HÀNG HÓA26/02/20247 phút đọc

Ai là người chịu trách nhiệm mua bảo hiểm và ai được quyền hưởng bồi thường

Nhà xuất nhập khẩu mua bảo hiểm hàng hóa nhằm giảm tổn thất đến mức tối thiểu trong trường hợp gặp rủi ro khi vận chuyển hàng hóa. >>>>>>> Xem thêm:  Thủ tục thực hiện bồi thường ...

Ai là người chịu trách nhiệm mua bảo hiểm và ai được quyền hưởng bồi thường
BẢO HIỂM HÀNG HÓA26/02/20249 phút đọc

Thủ tục thực hiện bồi thường bảo hiểm hàng hóa

Trong hành trình vận chuyển hàng hóa, nếu doanh nghiệp đã mua gói bảo hiểm hàng hóa nhưng chẳng may gặp rủi ro, doanh nghiệp sẽ được công ty bảo hiểm bồi thường  bảo hiểm thiệt hại theo hợp đồng bảo ...

Thủ tục thực hiện bồi thường bảo hiểm hàng hóa

Thông báo