HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG

HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG26/02/202412 phút đọc

Điều khoản giám định và trách nhiệm hàng hóa bị lỗi trong hợp đồng ngoại thương

Hàng hóa vận chuyển đến người nhận mà không đạt yêu cầu đề ra ban đầu, hàng hóa bị lỗi là chuyện xảy ra khá thường xuyên. Tuy nhiên, khi rủi ro xảy ra, ai sẽ là người chịu trách nhiệm, điều này bạn ...

Điều khoản giám định và trách nhiệm hàng hóa bị lỗi trong hợp đồng ngoại thương
HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG26/02/202422 phút đọc

Hợp đồng giám định hàng hóa

Hợp đồng giám định hàng hóa giữa một bên là đại diện chủ hàng và một bên là công ty giám định. Hợp đồng thể hiện chi tiết các thông tin được thực hiện và cần có trong quá trình gián định hàng hóa. ...

Hợp đồng giám định hàng hóa
HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG26/02/202412 phút đọc

Hợp đồng trong thương mại dịch vụ quốc tế

Dịch vụ là một lĩnh vực rất đa dạng và phong phú. Theo đà phát triển của nền kinh tế xã hội và sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại, dịch vụ phát triển ở tất cả các lĩnh vực sản xuất, đời sống vật ...

Hợp đồng trong thương mại dịch vụ quốc tế
HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG26/02/202414 phút đọc

Điều khoản giá cả trong hợp đồng ngoại thương

Giá cả là yếu tố then chốt trong hợp đồng ngoại thương. Để thảo luận được  Điều khoản giá cả trong hợp đồng ngoại thương , các bên đều phải đi đến thống nhất cuối cùng, tránh tranh chấp. Bài viết này, ...

Điều khoản giá cả trong hợp đồng ngoại thương
HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG26/02/20247 phút đọc

Điều khoản bảo hành trong hợp đồng ngoại thương

Bảo hành là sự đảm bảo của người bán về chất lượng hàng hóa trong một thời gian nhất định. Ngày nay khi mua bán nhiều hàng hóa, đặc biệt là máy móc thiết bị  kỹ thuật người mua đặc biệt chú ý đến vấn ...

Điều khoản bảo hành trong hợp đồng ngoại thương
HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG26/02/20248 phút đọc

Hợp đồng ủy thác nhập khẩu

Ủy thác nhập khẩu là hoạt động thương mại theo đó bên nhận ủy thác sẽ tiến hành nhập khẩu hàng hóa với danh nghĩa của mình nhưng với chi phí do bên ủy thác chịu. Bên ủy thác phải thanh toán phí ủy ...

Hợp đồng ủy thác nhập khẩu
HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG26/02/202417 phút đọc

Điều kiện cụ thể trong hợp đồng ngoại thương

Điều kiện cụ thể của hợp đồng ngoại thương  được các tổ chức cho vay vốn hoặc sử dụng vốn xây dựng sẵn. Những điều khoản trong điều kiện cụ thể là đối tượng để các bên thương thảo hoàn thiện trong quá ...

Điều kiện cụ thể trong hợp đồng ngoại thương
HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG26/02/202421 phút đọc

Mẫu hợp đồng giám định với các cơ quan trong nước

Khi hai bên xác định thỏa thuận về yêu cầu giám định, họ sẽ thống nhất đưa ra các tiêu chí trong hợp đồng giám định.  đánh giá kpi Mẫu hợp đồng giám định: Với những giám định về sở hữu công nghiệp với ...

Mẫu hợp đồng giám định với các cơ quan trong nước
HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG26/02/20249 phút đọc

Hợp đồng ở Sở giao dịch hàng hóa xuất nhập khẩu

Trong thời gian qua các doanh nghiệp Việt Nam đã tích cực tham gia mua bán tại các sở giao dịch hàng hóa trong và ngoài nước về các mặt hàng kim loại màu, cà phê, hạt điều… Công ty xuất nhập khẩu Dak ...

Hợp đồng ở Sở giao dịch hàng hóa xuất nhập khẩu
HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG26/02/20249 phút đọc

Hợp đồng gia công trong mua bán quốc tế

Gia công quốc tế ra đời và phát triển ngày càng phổ biến trong thương mại quốc tế, nhờ đó mà hợp đồng gia công ra đời. Hợp đồng gia công là cơ sở pháp lý để ràng buộc trách nhiệm hai bên. Nội dung hợp ...

Hợp đồng gia công trong mua bán quốc tế

Thông báo