Điều khoản số lượng trong hợp đồng ngoại thương

Gia Đình XNK Tác giả Gia Đình XNK 26/02/2024 11 phút đọc

Hàng hóa khi giao dịch mua bán quốc tế được tính toán rõ ràng về số lượng giao dịch, và được thể hiện rõ tại Điều khoản số lượng trong hợp đồng ngoại thương.

Nội dung về điều khoản số lượng quy định các vấn đề mà người bán và người mua quan tâm và cam kết thực hiện bao gồm: đơn vị tính số lượng (hoặc trọng lượng) của hàng hóa, phương pháp quy định số lượng và phương pháp xác định khối lượng, các giấy tờ chứng minh.

>>>> Xem nhiều: Nên học khai báo hải quan ở đâu

Điều khoản số lượng trong hợp đồng ngoại thương

Nội dung trong điều khoản số lượng bao gồm:

1. Đơn vị tính số lượng trong hợp đồng ngoại thương

Đơn vị tính số lượng được các bên quan tâm niều vì trên thị trường thế giới có hai hệ thống đo lường quốc tế: Hệ thống đo lường mét hệ, hệ thống đo lường Anh – Mỹ. Mặt khác trong cùng một hệ thống đo lường, cùng một đơn vị đo lường nhưng khi mua bán các hàng hóa khác nhau cũng được đo lường khác nhau. Đôi khi một đơn vị đo lường nhưng ở các nước khác nhau thì cũng được hiểu khác nhau. Ví dụ 1 bao bông ở Braxin có khối lượng là 180kg, ở Ai Cập là 330kg.

>>>>>>>> Xem thêm: Điều khoản thanh toán trong hợp đồng ngoại thương

Hệ đo lường mét hệ

Hệ đo lường này được sử dụng ở các nước lục địa Châu Âu và các nước thuộc địa của các nước này trước đây ( Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Việt Nam, Lào,…).

– Đơn vị đo chiều dài: mm, cm (100 mm), 1m (1000 mm), 1 km(1000 m),…

– Đơn vị đo diện tích: mm2, cm2 (100 mm2), m2  (1000 cm2), km2 (10.000 m2),…

– Đơn vị đo khối lượng: g, kg (1000g), tạ (100 kg), tấn (1000 kg)…

Hệ đo lường Anh – Mỹ

Hệ đo lường này được sử dụng cho các nước Anh, Mỹ, Hồng Kông, Singapore,..

– Đơn vị đo chiều dài: inch ( = 2.54cm), foot (=12 inches = 0.304m), yard (=3 feet = 0,914m), mile (=1, 609km).

– Đơn vị đo diện tích: Square inch (6,4516 cm2), Square foot (2,2903 dm2), Square yard (0.836 m2), acre (0.40468 han). phân tích báo cáo tài chính

– Đơn vị đo khối lượng: Grain (0,0648g), Dram (1,772g), Ounce (28,350 trong buôn bán thông thường và 31,1035 trong buôn bán vàng bạc), Short ton (907,184kg), Long ton (1.016,047 kg), Pound (453,59 g).

– Đơn vị tính số lượng tập hợp tá: Tá (12 cái), Gross (12 tá), hội, đôi,…

Vì vậy khi quy định mua bán bằng tấn theo hệ mét thì ghi trong hợp đồng mua bán là: MT, néu tính bằng hệ Anh – Mỹ thì ghi là LT hoặc ST.

Điều khoản số lượng trong hợp đồng ngoại thương

2.Phương pháp quy định số lượng

Trong thực tiễn buôn bán quốc tế, người ta có thể quy định số lượng hàng hóa giao dịch bằng hai cách:

Một là, bên bán và bên mua quy định cụ thể số lượng hàng hóa giao dịch

Ví dụ: 10 MT cà phê hạt hay 100 chiếc ôtô Honda…

Các quy định này thường áp dụng cho mặt hàng đếm được bằng các đơn vị cái, chiếc, hay khi mua bán các mặt hàng có số lượng nhỏ dễ cân đo đong đếm chính xác, hoặc mua bán ở Sở giao dịch hàng hóa.

Tuy nhiên cách quy định này sẽ gặp khó khăn khi số lượng hàng hóa lớn, phải thu gom tái chế. Vì vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện hợp đồng các bên sẽ sử dụng cách thứ hai.

Hai là, Bên bán và bên mua quy định phỏng chừng về số lượng hàng hóa giao dịch.

Cách quy định số lượng phỏng chừng cho phép các bên có thể giao nhận hàng trong một khoảng chênh lệch nhất định. Khoảng chênh lệch đó gọi là dung sai. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

Điều khoản số lượng quy định theo cách này có thể được thể hiện trong hợp đồng bằng cách ghi chữ “khoảng chừng” (about), xấp xỉ (approximately), “hơn hoặc kém” (more or less), +/- (cộng/ trừ) hoặc “từ….tấn mét đến…tấn mét”

Phạm vi của dung sai có thể được các bên xác định trong hợp đồng. Nếu không, nó được hiểu theo tập quán hiện hành đối với mặt hàng liên quan.

Quy định về người được quyền lựa chọn dung sau

Hợp đồng cũng có thể quy định về người được quyền lựa chọn dung sau. Trong thương mại quốc tế có 3 cách quy định:

– Dung sai do người bán chọn, vì người bán là người chuẩn bị hàng hóa

– Dung sai do người thuê tàu chọn

– Dung sai do người mua chọn

Vì vậy, khi bán hàng theo điều kiện FOB, FCA,…khả năng tranh chấp sẽ rất lớn so với bán hàng theo điều kiện CIF, CFR,…

Quy định về giá hàng của khoản dung sai về số lượng

Tuy nhiên, người ta còn thỏa thuận quy định về giá hàng của khoản dung sai về số lượng sao cho một trong hai bên không thể lợi dụng sự biến động của giá cả thị trường để làm lợi cho mình. Các quy định giá cũng có 3 cách:

+ Giá dung sai tính theo giá hợp đồng

+ Giá dung sai tính theo giá thị trường

+ Chia đôi cho cả 2 bên

Ngoài việc quy định dung sai về số lượng, người mua, người bán còn quan tâm đến địa điểm xác định số lượng và khối lượng.

Trong những trường hợp cần thiết, xuất phát từ bản chất tự nhiên của hàng hóa, người mua, người bán cũng có thể quy định một tỷ lệ miễn trừ (Franchise). Miễn trừ là tỷ lệ hao hụt cho phép nếu bên bán giao hàng nằm trong tỷ lệ này sẽ được miễn trách. Những mặt hàng thường có tỷ lệ miễn trừ: xăng dầu, bóng đèn, đồ tươi sống.

Hy vọng những thông tin trên đây của Gia đình xuất nhập khẩu sẽ giúp bạn giải quyết về vấn đề trong điều khoản số lượng trong hợp đồng ngoại thương.

Để hiểu rõ hơn các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, các bạn có thể tham khảo học xuất nhập khẩu ở đâu tốt để được hiểu hơn về các hướng đi phù hợp. Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

Gia Đình XNK
Tác giả Gia Đình XNK sudo
Bài viết trước Điều khoản chất lượng trong hợp đồng ngoại thương

Điều khoản chất lượng trong hợp đồng ngoại thương

Bài viết tiếp theo

Tạm Nhập Tái Xuất Là Gì? Các Quy Định Về Tạm Nhập Tái Xuất

Tạm Nhập Tái Xuất Là Gì? Các Quy Định Về Tạm Nhập Tái Xuất
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo