Điều khoản thanh toán trong hợp đồng ngoại thương

Gia Đình XNK Tác giả Gia Đình XNK 19/07/2024 22 phút đọc

Điều khoản này liên quan trực tiếp đến lợi ích của doanh nghiệp, vì vậy các bên khi thương lượng về điều khoản thanh toán quốc tế trong hợp đồng ngoại thương đặc biệt phải lưu ý và chú trọng. báo cáo thuế

Vậy khi thương thảo điều kiện và vấn đề liên quan đến phương thức thanh toán quốc tế, bạn cần lưu ý điều gì, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.

1.Sử dụng đồng tiền trong điều khoản thanh toán

Trong điều khoản thanh toán quốc tế, các bên phải đi đến thống nhất về đồng tiền thanh toán để tránh nhập nhằng liên quan đến tỷ giá hối đoái.

Sử dụng loại tiền tệ nào phải được thể hiện rõ trong hợp đồng ngoại thương, đồng tiền được sử dụng có thể là đồng tiền của nước xuất khẩu, nước nhập khẩu hoặc của nước thứ ba tùy theo sự thỏa thuận của các bên liên quan. Người bán thường muốn lấy đồng tiền đang lên giá, còn người mua muốn trả bằng đồng tiền đang giảm giá. bìa báo cáo

Cơ sở lựa chọn đồng tiền trong điều khoản thanh toán quốc tế:

Đồng tiền tính giá và đồng tiền thanh toán có thể là một. Trong trường hợp đồng tiền thanh toán và đồng tiền tính giá không trùng nhau, ví dụ đồng tiền tính giá là USD, còn đồng tiền thanh toán là EUR thì trong hợp đồng các bên phải xác định tỷ giá quy đổi. Trên thi trường tiền tệ có rất nhiều loại tỷ giá để các bên lựa chọn: tỷ giá chính thức, tỷ giá danh nghĩa, tỷ giá tiền mặt, tỷ giá chuyển khoản, tỷ giá nước xuất khẩu, tỷ giá nước nhập khẩu, tỷ giá mua vào, tỷ giá bán ra,…

>>>>>>>> Xem thêm: Điều khoản giám định và trách nhiệm hàng hóa bị lỗi trong hợp đồng ngoại thương

2.Thời hạn thanh toán

Trong thương mại quốc tế thanh toán tiền hàng có thể được thực hiện theo các cách: trả trước, trả ngay, trả sau khi giao hàng hoặc kết hợp cả ba cách trả trên.

– Trả trước khi giao hàng là cách người mua cấp tín dụng cho người bán, vì vậy trong giá hàng hai bên đều phải tính toán lợi nhuận mà người mua bị mất do trả tiền sớm, người bán nhận được khi chưa giao hàng để có giá mua bán thích hợp. Cách trả này thường được áp dụng khi người mua ở thế yếu hoặc tầm quan trọng của hàng hóa. 

– Trả ngay là việc người mua trả tiền vào lúc nhận được hàng hóa hay nhận được chứng từ thanh toán. Cách trả này thường được áp dụng trong thương mại quốc tế vì nó đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên.

– Trả tiền sau là cách người bán cấp tín dụng cho người mua hàng, vì vậy khi đàm phán ký kết hợp đồng người ta sẽ tính phần lãi suất bị mất, rủi ro tiền tệ vào trong giá hàng, Giá hàng trả sau bao giờ cũng cao hơn giá hàng trả trước và giá hàng trả ngay.

– Áp dụng cả ba cách trả tiền trên: trả trước một phần trả ngay một phần và số còn lại có thể trả dần. Ví dụ trả trước khi giao hàng 10 ngày 20%, trả ngay khi nhận được chứng từ thanh toán qua ngân hàng 40%, trả sau khi giao hàng 3 tháng 20%, số còn lại sẽ trả sau khi giao hàng 12 tháng.  học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tphcm

Điều khoản thanh toán quốc tế trong hợp đồng ngoại thương

III.Các phương thức sử dụng trong điều khoản thanh toán quốc tế

Có hai phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu là T/T và LC. Tuy nhiên, tuy vào hoàn cảnh, các bên sẽ thương thảo với nhau để đưa ra phương thức thanh toán quốc tế phù hợp

1.Phương thức thanh toán điện chuyển tiền (Payment by T/T)

Thanh toán T/T là phương thức thanh toán quốc tế mà trong đó khách hàng yêu cầu ngân hàng của mình chuyển một số tiền nhất định cho một người khác ở một địa điểm nhất định bằng phương tiện chuyển tiền. Đây là phương thức thanh toán khá đơn giản và tiện lợi, nhanh chóng, chi phí thấp dành cho các doanh nghiệp khi đàm phán những hợp đồng mua bán có giá trị nhỏ.

2.Phương thức thanh toán nhờ thu:

Phương thức nhờ thu là một phương thức thanh toán trong đó người xuất khẩu hoàn thành nghĩa vụ giao hàng hoặc cung ứng một dịch vụ cho khách hàng uỷ thác cho ngân hàng của mình thu hộ số tiền ở người nhập khẩu trên cơ sở hối phiếu của người xuất khẩu lập ra.

Căn cứ pháp lý điều chỉnh: Quy tắc thống nhất nhờ thu, bản sửa đổi 1995, số 522 của ICC (Uniform Rules for Collection, 522, 1995, ICC-URC522,ICC)

Các hình thức trong thanh toán nhờ thu:

  • Nhờ thu phiếu trơn: là phương thức trong đó người xuất khẩu uỷ thác cho ngân hàng thu hộ tiền ở người nhập khẩu căn cứ vào hối phiếu do mình lập ra, còn chứng từ gửi hàng thì gửi thẳng cho người nhập khẩu không qua ngân hàng. học kế toán

1.Giao hàng và chứng từ gửi hàng

2.Ký phát hối phiếu nhờ ngân hàng thu hộ tiền

3.Uỷ thác thu đối ngoại sap là gì

4.Xuất trình hối phiếu đòi tiền

5.Thanh toán

  • Nhờ thu kèm chứng từ:Là phương thức trong đó người xuất khẩu uỷ thác cho ngân hàng thu hộ tiền ở người nhập khẩu không những căn cứ vào hối phếu mà còn căn cứ vào bộ chứng từ gửi hàng gửi kèm theo với điều kiện là nếu người nhập khẩu trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền hối phiếu thì ngân hàng mới trao bộ chứng từ gửi hàng cho người nhập khẩu để nhận hàng.

Trình tự tiến hành: giống như nhờ thu phiếu trơn, chỉ khác là ở khâu 1 là lập một bộ chứng từ nhờ ngân hàng thu hộ tiền.

>>>>>> Bài viết xem nhiều: Học xuất nhập khẩu tương tác với giảng viên

3.Thanh toán tín dụng chứng từ. (Payment by LC)

Thanh toán tín dụng kèm chứng từ hay thanh toán L/C là một sự thoả thuận trong đó ngân hàng (ngân hàng mở thư tín dụng) theo yêu cầu của khách hàng sẽ trả một số tiền nhất định cho một người khác hoặc chấp nhận hối phiếu do người này ký phát trong phạm vi số tiền đó khi người này xuất trình cho ngân hàng một bộ chứng từ phù hợp với những quy định đề ra trong thư tín dụng.

Căn cứ pháp lý điều chỉnh: Quy tắc và các thực hàng thống nhất về tín dụng chứng từ, bản sửa đổi năm 1993, số 500 và bản phụ trương số 100, ICC(Uniform Customs and Practice for Ducumentary Credit, Revision 1993, No500- For electronic presentation 1.0, ICC- Viết tắt là UCP 500-eUCP1.0, ICC)

Quy trình thực hiện thanh toán L/C:

1.Người nhập khẩu làm đơn xin mở thư tín dụng gửi đến ngân hàng của mình yêu cầu mở một thư tín dụng cho người xuất khẩu hưởng

2.Căn cứ vào đơn xin mở thư tín dụng, ngân hàng mở thư tín dụng sẽ lập một thư tín dụng và thông qua ngân hàng đại lý của mình ỏ nước người xuất khẩu thông báo việc mở thư tín dụng và chuyển thư tín dụng đến người xuất khẩu

3.Khi nhận được thông báo này, ngân hàng thông báo sẽ thông báo cho người xuất khẩu toàn bộ nội dung thông báo về việc mở thư tín dụng đó, và khi nhận được bản gốc thư tín dụng, thì chuyển ngay cho người xuất khẩu

4.Người xuất khẩu nếu chấp nhận thư tín dụng thì tiến hành giao hàng, nếu không thì tiến hành đề nghị ngân hàng mở L/C sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với hợp đồng

5.Sau khi giao hàng, người xuất khẩu lập bộ chứng từ theo yêu cầu của thư tín dụng xuất trình thông qua ngân hàng thông báo cho ngân hàng mở thư tín dụng xin thanh toán.

6.Ngân hàng mở L/C kiểm tra chứng từ không quá 7 ngày làm việc kể từ sau ngày nhận chứng từ và thông báo kết quả kiểm tra cho người nhập khẩu bằng văn bản, yêu cầu người nhập khẩu trả lời trong vòng 2 ngày làm việc. biên bản giao nhận tiền

7.Người nhập khẩu kiểm tra chứng từ và quyết định chấp nhập hay từ chối thanh toán.

8.Căn cứ vào ý kiến của người nhập khẩu, Ngân hàng mở L/C quyết định nhận chứng từ và trả tiền hoặc quyết định từ chối nhận chứng từ và từ chối trả tiền. Nếu quyết định từ chối nhận chứng từ thì ngân hàng mở L/C phải chuyển trả chứng từ lại cho ngân hàng xuất trình, nếu không làm như vậy, ngân hàng mở L/C hàng xuất trình, nếu không làm như vậy, ngân hàng mở L/C.

4.Phương thức ghi sổ:

Phương thức ghi sổ là phương thức mà người xuất khẩu mở một tài khoản để ghi nợ người nhập khẩu sau khi người xuất khẩu đã hoàn thành giao hàng hay dịch vụ, đến từng định kỳ người nhập khẩu trả tiền cho người xuất khẩu.

Phương thức ghi sổ sẽ không có sự tham gia của các Ngân hàng với chức năng là người mở tài khoản và thực thi thanh toán. Và chỉ mở tài khoản đơn biên, không mở tài khoản đa song biên. Nếu người nhập khẩu mở tàikhoản để ghi thì tài khoản chỉ là để theo dõi, không có giá trị thanh quyết toán giữa hai bên.

Quy trình thực hiện phương thức ghi sổ:

1.Giao hàng hoặc dịch vụ cùng với gửi chứng từ hàng hoá

2.Báo nợ trực tiếp học logistics ở đâu tốt

3.Người nhập khẩu dùng phương thức chuyển tiền để trả tiền khi đến định kỳ thanh toán

*Trường hợp áp dụng

– Thường dùng cho thanh toán nội địa

– Hai bên phải thực sự tin cậy lẫn nhau 

– Dùng cho phương thức mua bán hàng đổi hàng, nhiều lần, thường xuyên trong một thời kỳ

– Phương thức này chỉ có lợi cho người nhập khẩu

– Dùng cho thanh toán tiền gửi bán hàng ở nước ngoài

– Dùng trong thanh toán tiền phi mậu dịch: tiền cước phí vận tải, bảo hiểm

*Chú ý khi áp dụng

– Căn cứ ghi nợ của người xuất khẩu thường là hoá đơn thương mại

– Căn cứ nhận nợ của người nhập khẩu , hoặc là dựa vào trị giá hoá đơn giao hàng, hoặc là dựa vào kết quả nhận hàng ở nơi nhận hàng

– Phương thức chuyển tiền hoặc là bằng thư, hoặc là bằng điện cần phải được thoả thuận thống nhất giữa hai bên

– Giá hàng trong phương thức ghi sổ thường cao hơn giá hàng bán tiền ngay

Mỗi phương thức thanh toán đều có những điểm lợi và bất lợi cho người bán hoặc người mua. Do vậy tuỳ thuộc mối quan hệ, giá trị và thời hạn thực hiện hợp đồng mà các bên thống nhất lựa chọn phương thức thanh toán nào cho phù hợp, thuận tiện và đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia hợp đồng. học xuất nhập khẩu thực tế

Muốn lựa chọn một phương thức thanh toán hợp lý trong quá trình mua bán trao đổi hàng hoá với nước ngoài, ngoài việc nắm vững các quy trình nghiệp vụ mỗi thương nhân còn phải biết vận dụng chúng một cách linh hoạt, ứng xử nhanh trong nhiều trường hợp vì nghiệp vụ thanh toán quốc tế là một nghiệp vụ rất phức tạp, nếu gặp phải các đối tác không trung thực, có nhiều thủ đoạn thì rất dễ rơi vào bẫy của họ và sẽ khó có thể tránh khỏi tình trạng tiền mất tật mang.

Hy vọng những thông tin trên đây của Gia đình xuất nhập khẩu sẽ giúp bạn giải quyết về vấn đề trong điều khoản thanh toán quốc tế trong hợp đồng ngoại thương.

Để hiểu rõ hơn các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, các bạn có thể tham khảo học xuất nhập khẩu ở đâu tốt để được hiểu hơn về các hướng đi phù hợp. Chúc bạn thành công!

Gia Đình XNK
Tác giả Gia Đình XNK sudo
Bài viết trước Điều khoản số lượng trong hợp đồng ngoại thương

Điều khoản số lượng trong hợp đồng ngoại thương

Bài viết tiếp theo

Học Xuất Nhập Khẩu Cho Người Mới Bắt Đầu [Hướng Dẫn A-Z]

Học Xuất Nhập Khẩu Cho Người Mới Bắt Đầu [Hướng Dẫn A-Z]
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo