CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU

CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU26/02/20249 phút đọc

Quy định về hồ sơ làm thủ tục hải quan xuất khẩu

Ngay sau khi Thông tư 39/2018/TT-BTC ban hành và chính thức có hiệu lực thì những quy định về hồ sơ làm thủ tục hải quan cũng có sự thay đổi đôi chút. Vậy với lô hàng xuất khẩu thì hồ sơ bao gồm những ...

Quy định về hồ sơ làm thủ tục hải quan xuất khẩu
CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU26/02/202416 phút đọc

Chức năng và phạm vi sử dụng của vận đơn đường biển

Vận đơn đường biển là chứng từ không thể thiếu trong thương mại quốc tế, chứng minh hàng hóa đã được nhận bởi hãng vận chuyển bằng đường biển. Vì vậy trong nhiều trường hợp B/L đóng vai trò như chứng ...

Chức năng và phạm vi sử dụng của vận đơn đường biển
CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU26/02/20249 phút đọc

 Dung sai – Tolerance trong Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế

Dung sai là những sai số, sai khác, sai biệt, sai lệch về dung trọng, thể tích, số lượng. Hiểu nôm na, dung sai là sai số về số lượng. Dung sai là mức chênh lệch về số lượng (thấp hơn hoặc cao hơn so ...

 Dung sai – Tolerance trong Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế
CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU26/02/202416 phút đọc

Vận đơn là gì? Chức năng và tác dụng của Vận đơn (bill of lading)

Để chuẩn bị bộ chứng từ cho lô hàng xuất nhập khẩu, bạn cần có Vận đơn (Bill of lading – B/L), đó là chứng từ của nhà vận tải cấp cho nhà xuất nhập khẩu. Vì vậy, đây là chứng từ chứng minh hàng hóa đã ...

Vận đơn là gì? Chức năng và tác dụng của Vận đơn (bill of lading)
CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU26/02/202415 phút đọc

Sự khác nhau giữa Đơn bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa

Khi làm bảo hiểm cho lô hàng xuất nhập khẩu bạn sẽ nhận được Công ty Bảo hiểm cấp cho Đơn bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa . Tuy vậy, nhiều người vẫn đang nhầm lẫn giữa hai loại chứng từ ...

Sự khác nhau giữa Đơn bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa
CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU26/02/202412 phút đọc

Quy định mới về khai báo, nộp C/O, thể thức và nội dung của C/O kiểm tra xuất xứ hàng hóa.

CO là một trong những chứng từ xuất nhập khẩu vô cùng quan trọng để xác nhận xuất xứ hàng hóa để từ đó được hưởng ưu đãi thuế khi nhập khẩu. Để được hưởng mức ưu đãi thuế nhập khẩu, khi khai báo ...

Quy định mới về khai báo, nộp C/O, thể thức và nội dung của C/O kiểm tra xuất xứ hàng hóa.
CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU26/02/202415 phút đọc

Thanh toán bằng thư tín dụng – Letter of credit

Thanh toán quốc tế là một nghiệp vụ quan trọng khi bạn làm nghề xuất nhập khẩu . Trong số các phương thức thanh toán hiện nay, thanh toán bằng thư tín dụng –  Letter of credit (L/C) được sử dụng nhiều ...

Thanh toán bằng thư tín dụng – Letter of credit
CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU26/02/20249 phút đọc

Biểu mẫu phiếu cân VGM theo Solas

Để xác định trọng lượng hàng hóa, tất cả các hàng hóa xuất nhập khẩu đều phải làm phiếu cân VGM trước khi đưa lên phương tiện vận chuyển. Đặc biệt khi hàng hóa vận chuyển bằng đường biển phiếu vân VGM ...

Biểu mẫu phiếu cân VGM theo Solas
CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU26/02/202420 phút đọc

Xem xét về các tiêu chí xuất xứ trên C/O theo các FTAs

Để xem xét hàng hóa xuất nhập khẩu có đáp ứng được điều kiện hưởng C/O thì căn cứ xem xét tính toán theo tiêu chí xuất xứ gì? Bài viết này, Gia đình xuất nhập khẩu giới thiệu về  các tiêu chí xuất xứ ...

Xem xét về các tiêu chí xuất xứ trên C/O theo các FTAs
CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU26/02/202414 phút đọc

Các chứng từ xuất trình phải tuân thủ nghiêm ngặt để được thanh toán

Việc để được thanh toán, trước khi chứng từ xuất trình thanh toán , nhà xuất nhập khẩu phải thực hiện theo đúng nguyên tắc được đề ra của mỗi chứng từ đó. Việc soạn thảo và kiểm tra chứng từ xuất ...

Các chứng từ xuất trình phải tuân thủ nghiêm ngặt để được thanh toán

Thông báo