Thủ tục khai nộp bổ sung tiền thuế thiếu ngoài thời hạn quy định

Gia Đình XNK Tác giả Gia Đình XNK 18/07/2024 7 phút đọc

Khi khai nộp bổ sung tiền thuế trong trường hợp người nộp thuế tự phát hiện những sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp ngoài thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

>>>> Xem thêm: Các quy định về chính sách xuất nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành

Trường hợp này, người nộp thuế phải làm các thủ tục khai bổ sung tiền thuế ngoài thời hạn quy định.

 1.Căn cứ pháp lý của về việc khai nộp bổ sung tiền thuế 

Trường hợp người nộp thuế muốn khai nộp bổ sung tiền thuế thiếu ngoài thời hạn quy định, cần căn cứ:

– Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

– Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;

– Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu khóa học logisitcs online lê ánh

Thủ tục khai nộp bổ sung tiền thuế thiếu ngoài thời hạn quy định

2.Thủ tục khai nộp bổ sung tiền thuế thiếu ngoài thời hạn quy định

Thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và khai nộp

Người nộp thuế chuẩn bị một bộ hồ sơ, nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước (Chi cục Hải quan). Hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản tự khai báo theo mẫu 10/KBS/2013, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

+ Các tài liệu chứng minh

Người nộp thuế thực hiện việc kê khai như trường hợp khai bổ sung trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan và trường khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế. học xuất nhập khẩu online

Bước 2: Cơ quan hải quan tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ kê khai của người nộp thuế như trường hợp khai bổ sung.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan hải quan tiếp nhận đủ hồ sơ khai nộp tiền thuế thiếu bổ sung. Sau thời hạn trên, Hải quan sẽ trả về Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ khai nộp bổ sung.

Hy vọng thông tin về nghiệp vụ xuất nhập khẩu trên đây của Gia đình xuất nhập khẩu sẽ hữu ích khi làm Thủ tục khai nộp bổ sung tiền thuế thiếu ngoài thời hạn quy định.

Để hiểu rõ hơn các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, các bạn có thể tham khảo học xuất nhập khẩu ở đâu tốt để được hiểu hơn về các hướng đi phù hợp. Chúc bạn thành công!

Gia Đình XNK
Tác giả Gia Đình XNK sudo
Bài viết trước Các quy định về thủ tục hải quan hàng hóa gia công

Các quy định về thủ tục hải quan hàng hóa gia công

Bài viết tiếp theo

Học Xuất Nhập Khẩu Cho Người Mới Bắt Đầu [Hướng Dẫn A-Z]

Học Xuất Nhập Khẩu Cho Người Mới Bắt Đầu [Hướng Dẫn A-Z]
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo