Các quy định về thủ tục hải quan hàng hóa gia công

Gia Đình XNK Tác giả Gia Đình XNK 26/02/2024 12 phút đọc

Với hàng hóa gia công, thủ tục hải quan có nhiều sự khác biệt so với hàng hóa sản xuất, xuất khẩu, đặc biệt là thuế xuất nhập khẩu. day kem ke toan tai nha tphcm

>>>> Xem thêm: Thủ tục khai nộp bổ sung tiền thuế thiếu ngoài thời hạn quy định

Như vậy, thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu nguyên vật liệu, sản phẩm gia công được thực hiện như thế nào? Cùng Gia đình xuất nhập khẩu tham khảo bài viết dưới đây.

I.Quy định riêng đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài

Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 23/05/2015 được sửa đổi và bổ sung bởi Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018, quy định về hàng hóa gia công như sau:

Điều 55. Định mức thực tế để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu .

Điều 56. Thông báo cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và sản phẩm xuất khẩu.

Điều 57. Kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; năng lực gia công, sản xuất.

Điều 58. Địa điểm làm thủ tục hải quan.

Điều 59. Kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu.

Điều 60. Báo cáo quyết toán. thị trường tài chính là gì

1.Thủ tục nhập nguyên liệu, vật tư để thực hiện hợp đồng gia đồng cho thương nhân nước ngoài.

Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 23/05/2015 được sửa đổi và bổ sung bởi Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018:

Điều 61. Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và xuất khẩu sản phẩm để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài.

2.Thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị thuê, mượn để thực hiện hợp đồng gia công

Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 23/05/2015 được sửa đổi và bổ sung bởi Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018: khóa học xuất nhập khẩu

Điều 61. Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và xuất khẩu sản phẩm để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài.

3.Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công

Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 23/05/2015 được sửa đổi và bổ sung bởi Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018:

Điều 61. Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và xuất khẩu sản phẩm để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài.

4.Thủ tục hải quan đối với trường hợp thuê gia công lại

Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 23/05/2015 được sửa đổi và bổ sung bởi Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018: khóa học logistics online

Điều 62. Thủ tục hải quan đối với trường hợp thuê gia công lại

5.Thủ tục giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp

Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 23/05/2015 được sửa đổi và bổ sung bởi Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018:

Điều 63. Thủ tục giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp

6.Thủ tục xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn.

Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 23/05/2015 được sửa đổi và bổ sung bởi Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018:

Điều 64. Thủ tục xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn.

Các quy định về thủ tục hải quan hàng hóa gia công

II.Thủ tục hải quan hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài

1.Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư để đặt gia công

Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 23/05/2015 được sửa đổi và bổ sung bởi Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018:

Điều 67: Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư để đặt gia công và nhập khẩu sản phẩm gia công

2.Thủ tục nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài

Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 23/05/2015 được sửa đổi và bổ sung bởi Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018:

Điều 67: Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư để đặt gia công và nhập khẩu sản phẩm gia công

3.Thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị thuê, mượn để trực tiếp phục vụ hợp đồng gia công

Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 23/05/2015 được sửa đổi và bổ sung bởi Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018:

Điều 67: Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư để đặt gia công và nhập khẩu sản phẩm gia công

4.Thủ tục tạm xuất sản phẩm gia công để tái chế

Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 23/05/2015 được sửa đổi và bổ sung bởi Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018:

Điều 68: tục tạm xuất sản phẩm gia công để tái chế sau đó nhập khẩu trở lại Việt Nam

5.Thủ tục tái nhập sản phẩm gia công đã tái chế

Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 23/05/2015 được sửa đổi và bổ sung bởi Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018:

Điều 68: Thủ tục tái nhập sản phẩm gia công ra nước ngoài đã tái chế sau đó tái nhập khẩu trở lại Việt Nam.

6.Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị tạm xuất phục vụ gia công

Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 23/05/2015 được sửa đổi và bổ sung bởi Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018:

Điều 69: Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị tạm xuất phục vụ gia công

Hy vọng thông tin về các trường hợp bắt buộc và không bắt buộc niêm phong hải quan trên đây của Gia đình xuất nhập khẩu sẽ hữu ích với bạn.

Để hiểu rõ hơn các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, các bạn có thể tham khảo học xuất nhập khẩu ở đâu tốt để được hiểu hơn về các hướng đi phù hợp. Chúc bạn thành công!

Gia Đình XNK
Tác giả Gia Đình XNK sudo
Bài viết trước Trường hợp bắt buộc và không bắt buộc niêm phong hải quan

Trường hợp bắt buộc và không bắt buộc niêm phong hải quan

Bài viết tiếp theo

Tạm Nhập Tái Xuất Là Gì? Các Quy Định Về Tạm Nhập Tái Xuất

Tạm Nhập Tái Xuất Là Gì? Các Quy Định Về Tạm Nhập Tái Xuất
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo