Công văn về xuất nhập khẩu hàng hóa của văn phòng đại diện

Gia Đình XNK Tác giả Gia Đình XNK 17/07/2024 8 phút đọc

Rất nhiều bạn khi làm ở văn phòng đại diện chưa hiểu rõ về vai trò, chức năng của văn phòng đại diện. Đồng thời, những vấn đề về thẩm quyền, chức năng của văn phòng đại diện trong hoạt động xuất nhập khẩu hiện nay nhiều người chưa nắm rõ. Vì vậy ở bài viết này chúng tôi sẽ trích dẫn rõ ràng công văn về xuất nhập khẩu hàng hóa của văn phòng đại diện.

>>>> Xem thêm: Các trường hợp hoàn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Trước khi tìm hiểu về việc xuất nhập khẩu của văn phòng đại diện, chúng ta cần tìm hiểu về nghĩa vụ của văn phòng đại diện.

Nghĩa vụ của Văn phòng đại diện 

1. Không được thực hiện hoạt động sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam.
2. Chỉ được thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi mà Luật này cho phép.
3. Không được giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết của thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp Trưởng Văn phòng đại diện có giấy uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài hoặc các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 17 của Luật này. học về xuất nhập khẩu
4. Nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
5. Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
6. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”
– Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ được quy định tại Điều 86 Mục 2 Chương IV Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính “Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu”

Công văn về xuất nhập khẩu hàng hóa của văn phòng đại diện

1.Hàng hoá của các Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài và của Doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Văn phòng, Chi nhánh) khi xuất khẩu/ nhập khẩu đều phải tuân thủ chính sách mặt hàng, chính sách thuế hiện hành của Nhà nước. Như vậy việc tiến hành xuất nhập khẩu của văn phòng đại điện khóa học về xuất nhập khẩu

Hàng hoá xuất nhập khẩu thuộc danh mục quản lý chuyên ngành phải thực hiện theo quy định của Cơ quan quản lý chuyên ngành, thuộc danh mục hàng xuất nhập khẩu phải có giấy phép thì phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

2.Cơ quan Hải quan làm thủ tục theo các quy định hiện hành.Khi làm thủ tục, yêu cầu chủ hàng nộp cho Cơ quan Hải quan bản sao (có xác nhận công chứng) Giấy phép thành lập Văn phòng, Chi nhánh do cơ quan có thẩm quyền cấp (tại 01 cửa khẩu chỉ nộp khi làm thủ tục xuất khẩu/ nhập khẩu lần đầu).

3.Hàng hoá nhập khẩu của Văn phòng, Chi nhánh đã hoàn thành thủ tục hải quan và nộp đủ thuế theo Luật định chuyển nhượng, biếu tặng cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam không phải làm thủ tục hải quan.

hoạt động xuất nhập khẩu của văn phòng đại diện

Việc chuyển nhượng, biếu tặng xe ôtô, xe gắn máy của Văn phòng Đại diện nhập khẩu theo Nghị định số 82/CP ngày 02/08/1994 của Chính phủ trước đây thực hiện theo quy định tại công văn số 5980/TCHQ-GSQL ngày 25/12/2000 của Tổng cục Hải quan.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn chỉ đạo.

Mong chia sẻ về việc xuất nhập khẩu của văn phòng đại diện trên đây hữu ích với bạn!

Để hiểu thêm các kiến thức về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, các bạn có thể tham khảo các bài viết về học xuất nhập khẩu ở đâu tốt trong trang Gia đình xuất nhập khẩu, hoặc để lại bình luận phía dưới, chúng tôi rất sẵn lòng giải đáp.

Gia Đình XNK
Tác giả Gia Đình XNK sudo
Bài viết trước  Thanh lý hàng hóa của Doanh nghiệp chế xuất

 Thanh lý hàng hóa của Doanh nghiệp chế xuất

Bài viết tiếp theo

Học Xuất Nhập Khẩu Cho Người Mới Bắt Đầu [Hướng Dẫn A-Z]

Học Xuất Nhập Khẩu Cho Người Mới Bắt Đầu [Hướng Dẫn A-Z]
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo