Hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành Bộ Công Thương

Gia Đình XNK Tác giả Gia Đình XNK 18/07/2024 13 phút đọc

Căn cứ theo Phụ lục II Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương.

Danh mục này áp dụng cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa mậu dịch, phi mậu dịch; xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại khu vực biên giới; hàng hóa viện trợ Chính phủ, phi Chính phủ.

>>>>>> Xem thêm: Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu tại Việt Nam

1.Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương.

A.Hàng hóa xuất khẩuHình thức quản lý
1.a) Hóa chất và sản phẩm có chứa hóa chất.a) Thực hiện theo quy định của Luật Hóa chất và các Nghị định quy định chi tiết thi hành.
b) Hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 theo Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.b) Thực hiện theo quy định của Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ.
c) Tiền chất sử dụng trong công nghiệp (theo Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành).c) Giấy phép xuất khẩu.
2.Khoáng sản.Ban hành danh mục xuất khẩu có điều kiện, quy định điều kiện hoặc tiêu chuẩn.
3.Tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp.Giấy phép xuất khẩu.
4.Các loại hàng hóa xuất khẩu theo hạn ngạch do nước ngoài quy định.

(Bộ Công Thương công bố phù hợp với thỏa thuận hoặc cam kết quốc tế của Việt Nam với nước ngoài).

Giấy phép xuất khẩu.
5.Hàng cần kiểm soát xuất khẩu theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, do Bộ Công Thương công bố cho từng thời kỳ.Giấy phép xuất khẩu.
6.Hàng hóa áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu tự động: Bộ Công Thương công bố danh mục hàng hóa áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu tự động cho từng thời kỳ và tổ chức cấp phép theo quy định hiện hành về cấp phép.Giấy phép xuất khẩu tự động.
B.Hàng hóa nhập khẩuHình thức quản lý
1.Súng bắn dây.Giấy phép nhập khẩu.
2.Hàng hóa cần kiểm soát nhập khẩu theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên do Bộ Công Thương công bố cho từng thời kỳ.Giấy phép nhập khẩu.
3.Hàng hóa áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động: Bộ Công Thương công bố danh mục hàng hóa áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động cho từng thời kỳ và tổ chức cấp phép theo quy định hiện hành về cấp phép.Giấy phép nhập khẩu tự động.
4.Hàng hóa áp dụng chế độ hạn ngạch thuế quan:

a) Muối.

b) Thuốc lá nguyên liệu.

c) Trứng gia cầm.

d) Đường tinh luyện, đường thô.

Bộ Công Thương cụ thể theo mã số HS đúng trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu danh mục các mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Giấy phép nhập khẩu theo chế độ hạn ngạch thuế quan.
5.a) Hóa chất và sản phẩm có chứa hóa chất.a) Thực hiện theo quy định của Luật Hóa chất và các Nghị định quy định chi tiết thi hành.
b) Hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 theo Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.b) Thực hiện theo quy định của Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ.
c) Tiền chất sử dụng trong công nghiệp (theo Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành).c) Giấy phép nhập khẩu.
6.Tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp.Giấy phép nhập khẩu, quy định rõ điều kiện và thủ tục cấp giấy phép.
7.Nguyên liệu thuốc lá, sản phẩm thuốc lá, giấy vấn điếu thuốc lá; máy móc, thiết bị chuyên ngành sản xuất thuốc lá và phụ tùng thay thế. mẫu phiếu thuThực hiện theo quy định của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.

Hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành Bộ Công Thương

2.Nguyên tắc quản lý về Hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành Bộ Công Thương

  1. Đối với hàng hóa xuất khẩu theo hạn ngạch do nước ngoài quy định, Bộ Công Thương thống nhất với các Bộ quản lý chuyên ngành và Hiệp hội ngành hàng có liên quan để xác định phương thức giao hạn ngạch bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch, hợp lý.
  2. Đối với hàng hóa thuộc danh mục xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép tự động, Bộ Công Thương công bố và tổ chức thực hiện trong từng thời kỳ.

Trên đây là danh mục những Hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành Bộ Công Thương. Để hiểu thêm các kiến thức về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, bạn có thể học xuất nhập khẩu thực tế từ những bài viết liên quan trong trang.

Gia đình Xuất nhập khẩu – Kênh thông tin hữu ích ngành xuất nhập khẩu.

Xem thêm các bài viết:

Gia Đình XNK
Tác giả Gia Đình XNK sudo
Bài viết trước Thủ tục hải quan khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu

Thủ tục hải quan khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu

Bài viết tiếp theo

Học Xuất Nhập Khẩu Cho Người Mới Bắt Đầu [Hướng Dẫn A-Z]

Học Xuất Nhập Khẩu Cho Người Mới Bắt Đầu [Hướng Dẫn A-Z]
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo