THỦ TỤC HẢI QUAN

THỦ TỤC HẢI QUAN26/02/20248 phút đọc

Quy định về đăng ký Công bố hiệu suất năng lượng và Dán nhãn năng lượng hàng nhập khẩu

Theo Thông tư 36/2016/TT-BCT, thì việc Dán nhãn Năng lượng đã được chuyển thủ tục làm sau thông quan, để không ảnh hưởng tới tiến độ thông quan tờ khai của doanh nghiệp có mặt hàng nhập khẩu thuộc ...

Quy định về đăng ký Công bố hiệu suất năng lượng và Dán nhãn năng lượng hàng nhập khẩu
THỦ TỤC HẢI QUAN26/02/202411 phút đọc

Phương pháp tính trị giá hải quan theo trị giá khấu trừ

Phương pháp tính trị giá hải quan theo trị giá khấu trừ là một phương pháp tính trị giá hải quan trên cơ sở làm căn cứ tính thuế xuất nhập khẩu. Bên cạnh phương pháp tính trị giá hải quan phổ biến là ...

Phương pháp tính trị giá hải quan theo trị giá khấu trừ
THỦ TỤC HẢI QUAN26/02/202412 phút đọc

Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt và tương tự

Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt và tương tự là hai phương pháp tính trị giá hải quan khác nhau nhưng được gộp chung bởi chúng có tính chất và đặc điểm tương tự nhau.  ...

Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt và tương tự
THỦ TỤC HẢI QUAN26/02/202422 phút đọc

Hướng dẫn đăng ký tài khoản VNACCS cho doanh nghiệp

Một doanh nghiệp nếu muốn khai báo hải quan trên hệ thống Vnaccs thì cần đăng ký tài khoản doanh nghiệp để có thể thao tác các thủ tục. Việc khai báo điện tử này không chỉ giúp doanh nghiệp có thể sử ...

Hướng dẫn đăng ký tài khoản VNACCS cho doanh nghiệp
THỦ TỤC HẢI QUAN26/02/20247 phút đọc

Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất

Trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, có rất nhiều trường hợp hàng hóa bị gửi nhầm từ nước này sang nước khác, khiến các doanh nghiệp khá lúng túng khi làm thủ tục xuất trả hàng gửi nhầm và phải ...

Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất
THỦ TỤC HẢI QUAN26/02/202432 phút đọc

Thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế

Toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hoàn thuế , không thu thuế sẽ được quy định cụ thể tại điều 129 Thông tư 39/2018/TT-BTC. Với người nộp thuế cần nắm kĩ thủ tục giải quyết hồ sơ hoàn thuế, ...

Thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế
THỦ TỤC HẢI QUAN26/02/202417 phút đọc

Quy định về hồ sơ, thủ tục miễn thuế xuất nhập khẩu

Với các trường hợp hàng hóa miễn thuế thì hồ sơ, thủ tục miễn thuế xuất nhập khẩu như thế nào là câu hỏi của nhiều bạn. Hồ sơ và thủ tục miễn thuế được quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ ...

Quy định về hồ sơ, thủ tục miễn thuế xuất nhập khẩu
THỦ TỤC HẢI QUAN26/02/202416 phút đọc

Quy định về giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu

Việc giải phóng hàng hóa được thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Hải quan, khoản 1 Điều 32 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP. Cụ thể những quy định về giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu như thế nào, ...

Quy định về giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu
THỦ TỤC HẢI QUAN26/02/202424 phút đọc

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhận gia công tại Việt Nam cho thương nhân nước ngoài theo TT 39/2018/TT-BTC

Ngay khi khi TT 39/2018/TT-BTC được ban hành, có sửa đổi, bổ sung TT 38/2015/TT-BTC, nhưng quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhận gia công tại Việt Nam cho thương nhân nước ngoài cũng có ...

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhận gia công tại Việt Nam cho thương nhân nước ngoài theo TT 39/2018/TT-BTC
THỦ TỤC HẢI QUAN26/02/202414 phút đọc

Hướng dẫn khai hải quan hàng nhập bằng phần mềm Vnaccs-ecus

Hiện nay việc khai báo Hải quan chủ yếu thực hiện trên phần mềm, có một số phần mềm như phần mềm Vnaccs-ecus của Thái Sơn, hay phần mềm của FPT. Ở bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn khai báo hải quan ...

Hướng dẫn khai hải quan hàng nhập bằng phần mềm Vnaccs-ecus

Thông báo