Danh mục phân loại HS Code hàng hóa của Đài Loan P1

Gia Đình XNK Tác giả Gia Đình XNK 18/07/2024 12 phút đọc

Danh mục phân loại HS Code hàng hóa của Đài Loan được liệt kê theo danh sách sau bao gồm Động vật sống

>>>>>>>>> Xem thêm: HS code là gì? Cách tra mã HS code đơn giản, chính xác

Danh mục phân loại HS Code hàng hóa của Đài Loan

Danh mục phân loại HS Code hàng hóa của Đài Loan bao gồm các sản phẩm được liệt kê dưới đây:

HS CodeNote
01Chapter 1 live animals
0101Live horses, asses, mules and hinnies
01012-Horses :
010121Pure-bred breeding animals
01012100Live horses, pure-bred breeding animals
010129Other lớp học thực hành kế toán tổng hợp
01012900Other live horses
010130Asses
01013000Live asses
010190Other
01019000Live mules and hinnies
0102Live bovine animals
01022-Cattle :
010221Pure-bred breeding animals
01022100Live cattle, pure-bred breeding animals
010229Other
01022900Other live cattle
01023-Buffalo : các kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
010231Pure-bred breeding animals
01023100Live buffalo, pure-bred breeding animals
010239Other
01023900Other live  buffalo
010290Other
01029010Other live bovine animals, pure-bred breeding animals
01029090Other live bovine animals
0103Live swine khóa học excel cơ bản
010310Pure-bred breeding animals
01031000Live swine, pure-bred breeding animals
01039-Other:
010391Weighing less than 50 kg
01039100Live swine, weighing less than 50 kg, other than pure-bred breeding animals
010392Weighing 50 kg or more
01039200Live swine, weighing 50kg or more, other than pure-bred breeding animals
0104Live sheep and goats
010410Sheep
01041000Live sheep
010420Goats
01042000Live goats
0105Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea
0fowls
01051-Weighing not more than 185 g:
010511Fowls of the species Gallus domesticus
01051110Live fowls, pure-bred breeding animals, weighing not more than 185 g
01051120Live fowls, other than pure-bred breeding animals, weighing not more than 185 g
010512Turkeys nên học kế toán thực hành ở đâu
01051210Live turkeys, pure-bred breeding animals, weighing not more than 185 g
01051220Live turkeys, other than pure-bred breeding animals, weighing not more than 185 g
010513Ducks
01051310Live ducks, pure-bred breeding animals, weighing not more than 185 g
01051390Live ducks, other than pure-bred breeding animals, weighing not more than 185 g
010514Geese
01051410Live geese,  pure-bred breeding animals, weighing not more than 185 g
01051490Live geese, other than pure-bred breeding animals, weighing not more than 185 g
010515Guinea fowls
01051510Live guinea fowls, pure-bred breeding animals, weighing not more than 185 g
01051590Live guinea fowls, other than pure-bred breeding animals, weighing not more than 185 g
01059-Other: học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất tphcm
010594Fowls of the species Gallus domesticus
01059410Live fowls of the species Gallus domesticus, pure-bred breeding animals, weighing more than185 g
01059420Live fowls of the species Gallus domesticus, other than pure-bred breeding animals weighing more than 185 g
010599Other
01059910Live ducks, geese, turkeys, guinea fowls, pure-bred breeding animals, weighing more than 185 g
01059920Live ducks, geese, turkeys, guinea fowls, other than pure-bred breeding animals, weighing more than 185 g
0106Other live animals
01061-Mammals:
010611Primates
01061100Mammals of the order Primates
010612Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia)
01061210Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia)
01061220Seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia)
010613Camels and other camelids (Camelidae)
01061300Live camels and other camelids (Camelidae)
010614Rabbits and hares học nguyên lý kế toán ở đâu tốt
01061410Live rabbits and hares (used for human food)
01061490Other live rabbits and hares
010619Other
01061910Livestock (used for human food)
01061920Other livestock
01061930Other aquatic animals , live
01061940Wild animals , live
01061990Other mammals
010620Reptiles (including snakes and turtles)
01062010Snakes, live
01062020Turtles and tortoises, live
01062090Other reptiles
01063-Birds:
010631Birds of prey
01063100Birds of prey
010632Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos)
01063200Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos)
010633Ostriches; emus (Dromaius novaehollandiae)
01063300Live ostriches; emus
010639Other
01063900Other Birds
01064-Insects :
010641Bees
01064100Bees, live
010649Other
01064900Other insects, live
010690Other
01069000Other live animals

Mong rằng thông tin trên đây về HS Code hàng hóa của Đài Loan đã hỗ trợ bạn trong quá trình làm và học xuất nhập khẩu. Hãy đến với Giadinhxuatnhapkhau để sẻ chia kiến thức và cũng nhau phát triển.

Nguồn tham khao: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/

Gia Đình XNK
Tác giả Gia Đình XNK sudo
Bài viết trước Danh mục phân loại HS Code hàng hóa của Đài Loan P2

Danh mục phân loại HS Code hàng hóa của Đài Loan P2

Bài viết tiếp theo

Học Xuất Nhập Khẩu Cho Người Mới Bắt Đầu [Hướng Dẫn A-Z]

Học Xuất Nhập Khẩu Cho Người Mới Bắt Đầu [Hướng Dẫn A-Z]
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo