Nghị định 53/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Gia Đình XNK Tác giả Gia Đình XNK 17/07/2024 8 phút đọc

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 53/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, trong đó quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

>>>>>> Xem thêm:  Thông tư 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa

Nội dung Nghị định 53/2018/NĐ-CP cụ thể:

Thay thế Phụ lục II Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép tại Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ bằng Phụ lục II Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép kèm theo Nghị định 53/2018/NĐ-CP, gồm:

+ Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), ống in và các bộ phận in khác; máy in khác, máy copy (copying machines) và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau; học xuất nhập khẩu ở tphcm

+ Bộ phận và các phụ kiện của chúng; máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

+ Đầu đọc từ tính hay đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác;

+ Bộ phận và phụ kiện (trừ vỏ, hộp đựng và các loại tương tự) chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các máy thuộc các nhóm từ 84.70 đến 84.72;… tự học kế toán doanh nghiệp

Nghị định 53/2018/NĐ-CP

Về áp dụng Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, Nghị định nêu rõ:

Danh mục sản phẩm mật mã dân sự XK, NK theo giấy phép chỉ áp dụng đối với các sản phẩm mật mã dân sự mà cả mã số HS, tên gọi và mô tả chức năng mật mã trùng với mã số HS, tên gọi và mô tả chức năng mật mã của hàng hóa thuộc Danh mục. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

Trường hợp có sự khác biệt trong việc xác định mã số hàng hóa tại Danh mục ban hành kèm theo Nghị định này và Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Bộ Tài chính (TCHQ) chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng (Ban Cơ yếu Chính phủ) để quyết định mã số HS đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự đã được cấp cho doanh nghiệp tiếp tục có hiệu lực theo thời hạn ghi trên Giấy phép đối với sản phẩm mật mã dân sự mà tên gọi phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Cơ quan Hải quan căn cứ vào Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự đã được cấp và thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định mã số HS và giải quyết thủ tục thông quan cho doanh nghiệp.

Bạn có thể download Nghị định 53/2018/NĐ-CP: Tại đây

Nguồn tổng hợp: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/

Hy vọng bài viết này của Gia đình xuất nhập khẩu hữu ích với bạn!

Ngoài ra, nếu bạn muốn hiểu hơn các quy định liên quan đến các thủ tục XNK, bạn có thể học nghiệp vụ xuất nhập khẩu tại các trường đại học hoặc trung tâm đào tạo xuất nhập khẩu để được hướng dẫn chi tiết.

Gia Đình XNK
Tác giả Gia Đình XNK sudo
Bài viết trước Nội dung hợp nhất Thông tư  38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan, thuế xuất nhập khẩu

Nội dung hợp nhất Thông tư  38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan, thuế xuất nhập khẩu

Bài viết tiếp theo

Học Xuất Nhập Khẩu Cho Người Mới Bắt Đầu [Hướng Dẫn A-Z]

Học Xuất Nhập Khẩu Cho Người Mới Bắt Đầu [Hướng Dẫn A-Z]
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo