Những điểm mới quan trọng tại nghị định 59/2018 về thủ tục hải quan

Gia Đình XNK Tác giả Gia Đình XNK 19/07/2024 23 phút đọc

Sau đây, chúng tôi chia sẻ đến mọi người những thay đổi mang tính cải cách hành chính đáng chú ý, tại nghị định 59/2018/NĐ –CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 08/2015/NĐ – CP về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

>>> Xem thêm: Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan, thuế xuất nhập khẩu

Những đổi mới trong nghị định 59/2018

Một số đổi mới được cập nhật trong nghị định 59/2018 dưới đây:

1. Quy định chi tiết địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì làm thủ tục hải quan tại Chi cục quản lý địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh

Đối với hàng hóa quá cảnh thì tại trụ sở hải quan cửa khẩu nhập đầu tiên và cửa khẩu xuất cuối cùng

Đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tại xuất, địa điểm làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật liên quan học xuất nhập khẩu ở tphcm

2. Bổ sung đối tượng người khai hải quan

Theo đó, có 02 đối tượng mới có nghĩa vụ khai hải quan, bao gồm: Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư miễn thuế và người thực hiện dịch vụ trung chuyển hàng hóa học tin học văn phòng ở đâu tốt nhất tphcm

3. Trình tự áp dụng phương pháp xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu

Trị giá hải quan của hàng xuất khẩu được xác định lần lượt theo từng phương pháp sau đây:

Giá bán của hàng hóa tại cửa khẩu xuất

Trị giá của hàng hóa giống hệt, tương tự trên cơ sở dữ liệu trị giá hải quan;

Giá bán hàng hóa giống hệt, tương tự tại thị trường Việt Nam

Giá bán hàng hóa XK do cơ quan Hải quan thu thập, tổng hợp, phân loại.

4. Xác định cửa khẩu xuất là cảng xếp hàng ghi trên tờ khai hải quan

Hàng hóa xuất khẩu theo phương thức vận tải đường biển, đường hàng không, đường sắt thì cừa khẩu xuất được xác định là cảng xếp hàng, nơi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải ghi trên tờ khai hải quản.

5. Được khai bổ sung trong thời hạn 5 ngày nếu cơ quan hải quan bác bỏ về trị giá hải quan

Đây là một trong những nội dung thay đổi cơ bản trong kiểm tra, xác định trị giá hải quan

6. Phải có Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trước khi đăng ký tờ khai hải quan

Trường hợp hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện phải có Giấy phép của cơ quan chuyên ngành thì phải có Giấy phép trước khi đăng ký tờ khai hải quan và khai đầy đủ thông tin Giấy phép trên Tờ khai hải quan tin hoc van phong

7. Được giải phóng hàng hóa trong trường hợp bị bác bỏ trị giá hải quan

Đối với trường hợp hàng hóa xuất nhập khẩu bị bác bỏ trị giá hải quan, nếu người khai hải quan đã nộp đủ số thuế hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh nộp thuế thì được thực hiện việc giải phóng hàng hóa. học xuất nhập khẩu tại tphcm

8. Người khai hải quan phải thông báo lấy mẫu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành

Trước khi lấy mẫu đối với hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, người khai hải quan phải thông báo về thời gian, địa điểm lấy mẫu thông qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia hoặc Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan.

Khi lấy mẫu, phải có đại diện của người khai Hải quan. Việc lấy mẫu phải được lập thành Biên bản và mẫu phải được niêm phong. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

9. Thực hiện kiểm tra cơ sở đối với tổ chức, cá nhân lần đầu nhập khẩu hàng hóa để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu

Ngoài ra, việc thực hiện kiểm tra cơ sở còn áp dụng đối với các đối tượng thuộc một trong các trường hợp như khóa học kế toán thực hành tại hà nội

Bị phát hiện có dấu hiệu thay đổi thông tin đặc điểm sản xuất nhưng không thông báo với cơ quan Hải quan

Nhập khẩu hàng hóa để gia công cho thương nhân nước ngoài nhưng thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện gia công lại toàn bộ hợp đồng gia công khóa học lập báo cáo tài chính

Bị phát hiện có lưu giữ nguyên liệu vật tư, linh kiện nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu ngoài các địa điểm đã thông báo.

những điểm mới trong nghị định 59

Hình ảnh minh họa

10. Quy định chi tiết địa điểm thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh được thực hiện tại cửa khẩu nhập đầu tiên và cửa khẩu xuất cuối cùng, trừ hàng hóa quá cảnh đóng chung container, toa xe chở hàng với hàng nhập khẩu, xuất khẩu, đóng chung với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh

11. Phải gửi văn bản đề nghị khi chuyển tải, lưu kho, chia tách,…hàng hóa quá cảnh

Việc chuyển tải, lưu kho, chia tách, đóng chung container…được thực hiện tại cửa khẩu nhập, cửa khẩu xuất, kho ngoại quan, kho CFS, cảng cạn, địa điểm tập kết giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát, tập trung đối với hàng chuyển pháp nhanh. khóa học xuất nhập khẩu thực tế tphcm

12. Quy định điều kiện đóng chung container giữa hàng quá cảnh với hàng xuất nhập khẩu

Hàng hóa quá cảnh đóng chung container, toa hàng với hàng xuất nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Hàng hóa phải được đóng gói một cách riêng biệt

Hàng hóa quá cảnh không thuộc trường hợp phải có Giấy phép quá cảnh hoặc không thuộc mặt hàng là rượu, bia, thuốc lá

Hàng hóa dự kiến nhập khẩu đóng chung container không thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Đối với hàng xuất khẩu đóng chung container phải có cùng cửa khẩu xuất với hàng quá cảnh, cửa khẩu xuất phải là cửa khẩu quốc tế học kế toán thực hành ở đâu tphcm

Container, toa xe chở hàng, phương tiện chứa hàng phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu niêm phong hải quan

13. Ấn định thời hạn lưu giữ hàng hóa trung chuyển là không quá 30 ngày

Thời hạn được tính kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

14. Phải thông báo vị trí trung chuyển đến Chi cục hải quan để thực hiện giám sát

Trách nhiệm thông báo thuộc về doanh nghiệp kinh doanh cảng biển. Thời hạn thông báo chậm nhất là 5 ngày trước ngày đầu tiên thực hiện dịch vụ trung chuyển.

15. Bổ sung đối tượng được xác định là phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng

 Theo đó, đối tượng được bổ sung là phương tiện (bồn) chứa khí, chất lỏng có kết cấu ổn định, bền chắc, được sử dụng chuyên dùng chứa và vận chuyển khí, có số ký hiệu in cố định trên vỏ mặt bồn, và chuyên chở bằng xe ô tô chuyên dùng. học logistics ở đâu tốt tại hà nội

16. Máy móc, thiết bị được tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định

Thủ tục hải quan đối với đối tượng nêu trên được thực hiện tại Chi cục hải quan xuất khẩu hoặc Chi cục hải quan chuyển phát nhanh.

17. Bổ sung địa điểm thực hiện thủ tục hải quan đối với các loại hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập cho các công việc đặc thù

Ngoài Chi cục hải quan cửa khẩu, việc thực hiện thủ tục hải quan còn được thực hiện tại các Chi cục hải quan chuyển phát nhanh đối với các hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập dùng để bảo hành, sửa chữa, thay thế; để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định; để dự hội chợ triển lãm.

18. Quy định thủ tục hải quan đối với các hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập khác

Thủ tục hải quan đối với các hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập được thực hiện tại các Chi cục hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục hải quan nơi có cơ sở sản xuất, dự án. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất tphcm

19. Không yêu cầu Giấy phép nhập khẩu đối với hành lý nhập cảnh có trị giá không quá 20 triệu đồng

Theo đó, hành lý của người nhập cảnh có tổng trị giá hải quan vượt định mức miễn thuế và thuộc Danh mục mặt hàng phải có Giấy phép nhập khẩu hoặc thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành, có tổng trị giá không quá 20 triệu đồng hoặc hành lý là vật nguyên chiếc, nguyên đơn vị sản phẩm có tổng giá trị vượt quá 20 triệu đồng thì không cần Giấy phép nhập khẩu hay văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành.

20. Quy định hồ sơ nhập cảnh, xuất cảnh đối với ô tô nước ngoài có tay lái bên phải

Hồ sơ gồm có: Văn bản chấp thuận của Bộ GTVT (bản chính), Giấy đăng ký phương tiện (bản chính), Tờ khai vận tải đường bộ tạm nhập – tái xuất (bản chính).

21.Chi tiết quy trình hải quan đối với ô tô, mô tô, xe gắn máy xuất cảnh, nhập cảnh

Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì cơ quan hải quan in tờ khai phương tiện tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập từ hệ thống, đóng dấu công chức hải quan tiếp nhận và dấu “VIETNAM CUSTOMS” lên tờ khai, giao cho người khai hải quan khi làm thủ tục khi tái nhập hoặc tái xuất. học kế toán ở đâu tốt nhất hà nội

II.Kết luận

Nghị định 59/2018/NĐ-CP được ban hành, nhằm sửa đổi những nội dung vướng mắc, bất cập của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và những nội dung chưa thống nhất của Nghị định này với các văn bản quy phạm pháp luật khác, các điều ước quốc tế mới ký kết hoặc gia nhập có liên quan đến lĩnh vực hải quan. Đồng thời, tiếp tục, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hoá trong các quy trình nghiệp vụ hải quan; sửa đổi và đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, xuất nhập cảnh phương tiện vận tải,

Ngoài ra, Nghị định 59/2018/NĐ-CP cũng hướng tới tăng cường quản lý rủi ro trong các khâu nghiệp vụ hải quan; đảm bảo rõ ràng, cụ thể, minh bạch trong quy định và thống nhất thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Các bạn có thể xem nội dung chi tiết của nghị định 59/2018 tại đây.

Dowload NGHỊ ĐỊNH 59/2018-NĐ/CP: Tại đây

Nguồn tham khảo bài viết: https://nghiepvuxuatnhapkhau.com/

Để nắm rõ, và vận dụng một cách chính xác các thủ tục hải quan xuất nhập khẩu, các bạn học xuất nhập khẩu thực tế phải chắc chắn rằng bạn đã nắm kĩ các vấn đề liên quan đến kiến thức và kỹ năng xuất nhập khẩu và điều chỉnh phù hợp với các quy định đề ra. Chúc bạn thành công!

Gia Đình XNK
Tác giả Gia Đình XNK sudo
Bài viết trước Thông tư 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa

Thông tư 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa

Bài viết tiếp theo

Học Xuất Nhập Khẩu Cho Người Mới Bắt Đầu [Hướng Dẫn A-Z]

Học Xuất Nhập Khẩu Cho Người Mới Bắt Đầu [Hướng Dẫn A-Z]
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo