Xử phạt vi phạm nếu khai sai mã HS

Gia Đình XNK Tác giả Gia Đình XNK 19/07/2024 10 phút đọc

Để xác định mã HS chính xác cần nhiều kỹ năng và kinh nghiệm. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, kể cả kinh nghiệm và từng khai mã hàng hóa cho mặt hàng đó, nhưng vẫn bị bác mã HS do những thay đổi về quy định hoặc bản chất hàng hóa có sự thay đổi.

Cùng Gia đình xuất nhập khẩu tìm hiểu thông tin chi tiết trong bài viết dưới đây.

1.Căn cứ pháp lý xử phạt việc khai sai mã HS

Xử phạt vi phạm nếu khai sai mã HS căn cứ theo các quy đinh dưới đây:

  • Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ
  • Thông tư 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 về việc quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ
  • Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP khóa học xuất nhập khẩu uy tín

2.Xử phạt đối với việc khai sai mã HS

a.Đối với trường hợp người khai hải quan lần đầu khai sai mã số HS

– Căn cứ Điều Khoản 5 Điều 4 Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 4. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Được áp dụng đối với trường hợp người khai hải quan lần đầu làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó đã khai đúng tên hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định về khai hải quan nhưng khai sai mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; khai sai thuế suất, mức thuế đối với hàng hóa đó theo Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.”

– Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 (được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016) quy định:

“Điều 5. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan:

Khai đúng tên hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu nhưng khai sai mã số, thuế suất lần đầu.”

Xử phạt vi phạm nếu khai sai mã HS

b.Đối với các trường hợp khác

– Căn cứ Điều 13 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau:

“Điều 13. Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu

Các hành vi trốn thuế, gian lận thuế trong lĩnh vực hải quan gồm:

…b) Khai sai mã số hàng hóa, thuế suất đối với những mặt hàng đã được cơ quan hải quan hướng dẫn mã số hàng hóa, thuế suất, mức thuế;”

– Căn cứ Khoản 2 Điều 12 của  Thông tư 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 về việc quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau:

“2. Xử phạt đối với hành vi khai sai mã số, thuế suất, mức thuế:

Điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định được áp dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm đã được cơ quan hải quan hướng dẫn về mã số, thuế suất, mức thuế đối với hàng hóa có cùng tên gọi, mã số, thuế suất, mức thuế với hàng hóa vi phạm bằng một trong các hình thức sau:

a.1) Cơ quan hải quan đã có kết quả phân tích, phân loại hoặc có văn bản xác định trước mã số, thuế suất, mức thuế.

a.2) Cơ quan hải quan đã xác định mã số, thuế suất, mức thuế hàng hóa và ban hành quyết định ấn định thuế…. ”

3.Thời hiệu xử phạt:

Căn cứ Điều 3 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hàng chính trong lĩnh vực hải quan, cụ thể về thời hiệu xử phạt như sau: học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

“Điều 3. Thời hiệu xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan

Thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế trong lĩnh vực hải quan:

a) Đối với vi phạm hành chính là hành vi trốn thuế, gian lận thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được miễn, giảm, hoàn thì thời hiệu xử phạt là 05 năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm…”

Mong rằng thông tin trên đây đã hỗ trợ bạn trong quá trình làm và học xuất nhập khẩu và tránh các trường hợp vi phạm nếu khai sai mã HS.

Để hiểu thêm các kiến thức về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, các bạn có thể tìm hiểu và học xuất nhập khẩu từ những bài viết liên quan trong trang.

>>>>>>Xem thêm: Công bố mã HS đối với Danh mục quản lý hàng hóa chuyên ngành thủy sản tại Việt Nam

Hãy đến với Gia đình xuất nhập khẩu để sẻ chia kiến thức và cũng nhau phát triển.

>>>>>> Bài viết tham khảo: Nên học xuất nhập khẩu ở đâu tại TPHCM và Hà Nội

Gia Đình XNK
Tác giả Gia Đình XNK sudo
Bài viết trước Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2020

Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2020

Bài viết tiếp theo

Học Xuất Nhập Khẩu Cho Người Mới Bắt Đầu [Hướng Dẫn A-Z]

Học Xuất Nhập Khẩu Cho Người Mới Bắt Đầu [Hướng Dẫn A-Z]
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo