Hàng hóa phải làm kiểm tra chuyên ngành của Bộ Lao Động, Thương binh và Xã hội – Quyết định 08/2006/QĐ-BLĐTBXH

Gia Đình XNK Tác giả Gia Đình XNK 17/07/2024 7 phút đọc

Kiểm tra chất lượng với hàng hóa xuất nhập khẩu được quản lí bởi Bộ Lao Động, Thương binh và Xã hội được quy định cụ thể như thế nào? Tại Quyết định 08/2006/QĐ-BLĐTBXH đã ban hành Quy định tạm thời về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng.

>>>>>> Xem thêm: Quy định về nhập khẩu trang thiết bị y tế tại Thông tư 30/2015/TT-BYT

Hàng hóa phải làm kiểm tra chuyên ngành theo Quyết định 08/2006/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 08/2006/QĐ-BLĐTBXH quy định về nội dung, phương thức, thủ tục kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, thuộc mục 7, Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Quy định quyền hạn, trách nhiệm của các bên liên quan trong việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đối tượng và phạm vi áp dụng với quy định này: hoc xuat nhap khau o dau

Quy định này áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu theo Phụ lục 4.

Quy định này không áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu là hành lý cá nhân, hành lý ngoại giao, hàng mẫu, hàng triển lãm hội chợ, hàng trao đổi của cư dân biên giới và các loại hàng hoá không nhằm mục đích kinh doanh.

Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân nhập khẩu (dưới đây gọi tắt là doanh nghiệp) có sản phẩm, hàng hóa phải chịu sự kiểm tra của cơ quan, Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá (sau đây gọi tắt là Tổ chức kiểm tra) tại Phụ lục 4 kèm theo Quy định này.

Quyết định 08/2006/QĐ-BLĐTBXH

Sản phẩm, hàng hóa theo danh mục từ số 7 đến số 12 thuộc Phụ lục 4 của Quy định này đó kiểm tra về chất lượng, khi đưa vào sử dụng vẫn phải đăng ký, kiểm định theo quy định tại Thông tư số 23/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn đăng ký, kiểm định các máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Các quy định của pháp luật liên quan đến các yêu cầu về đảm bảo chất lượng, an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người, môi trường và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật, được quy định trong các Tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng với từng loại sản phẩm, hàng hóa (theo Phụ lục 4).

Để tìm hiểu kĩ về Quy đinh này và thông tin chi tiết các mặt hàng làm kiểm tra chuyên ngành, bạn có thể DOWNLOAD quy định 08/2006/QĐ-BLĐTBXH: Tại đây

Nguồn tham khảo: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Để hiểu thêm các kiến thức về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, các bạn có thể tìm hiểu và học xuất nhập khẩu từ những bài viết liên quan trong trang. Nếu bạn cần tìm địa chỉ học xuất nhập khẩu, bạn có thể tham khảo thêm: lớp học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu tốt 

Gia đình Xuất nhập khẩu – Kênh thông tin hữu ích ngành xuất nhập khẩu

Gia Đình XNK
Tác giả Gia Đình XNK sudo
Bài viết trước Thông tư 04/2018/TT-BTTTT quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lí của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư 04/2018/TT-BTTTT quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lí của Bộ Thông tin và Truyền thông

Bài viết tiếp theo

Học Xuất Nhập Khẩu Cho Người Mới Bắt Đầu [Hướng Dẫn A-Z]

Học Xuất Nhập Khẩu Cho Người Mới Bắt Đầu [Hướng Dẫn A-Z]
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo