Thông tư 04/2018/TT-BTTTT quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lí của Bộ Thông tin và Truyền thông

Gia Đình XNK Tác giả Gia Đình XNK 26/02/2024 11 phút đọc

Hiện nay có khá nhiều mặt hàng được nhập khẩu vào Việt Nam thuộc quản lí của Bộ Thông tin truyền thông, thuộc đối tượng phải làm kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi bán ra thị trường, chúng tôi sẽ trích dẫn cụ thể nội dung này được quy định tại Thông tư 04/2018/TT-BTTTT trong bài viết sau.

Thông tư này quy định Danh Mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Danh Mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2).

Thông tư này áp dụng đối với: đào tạo kỹ năng mềm

– Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh Mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Việt Nam.

-Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh Mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Việt Nam.

>>>>> Xem thêm: Quy định về nhập khẩu trang thiết bị y tế tại Thông tư 30/2015/TT-BYT

1.Danh Mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định tại Thông tư 04/2018/TT-BTTTT 

Danh Mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và hình thức quản lý được quy định tại Thông tư 04/2018/TT-BTTTT như sau:

  • “Danh Mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy” được quy định tại Phụ lục I của Thông tư này. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất tphcm
  •  “Danh Mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy” được quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.
  • Bộ Thông tin và Truyền thông định kỳ soát xét, sửa đổi, bổ sung Danh Mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phù hợp với chính sách quản lý của Nhà nước. khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Thông tư 04/2018/TT-BTTTT

2.Nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

– Việc quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh Mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được thực hiện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông và các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn tương ứng.

-Trong trường hợp có quy chuẩn kỹ thuật mới sửa đổi, bổ sung, thay thế quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quy định tại Danh Mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thì áp dụng quy định tại quy chuẩn kỹ thuật mới. Trong trường hợp có tiêu chuẩn mới sửa đổi, bổ sung, thay thế tiêu chuẩn quy định tại Danh Mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thì áp dụng tiêu chuẩn mới theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. học kế toán thuế chuyên sâu

-Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại quy chuẩn kỹ thuật và tại Thông tư này về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thì thực hiện theo Thông tư này.

Thông tư 04/2018/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 và thay thế cho Thông tư số 42/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh Mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các sản phẩm, hàng hóa đã được cấp giấy chứng nhận hợp quy trước ngày Thông tư 04/2018/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành được tiếp tục áp dụng Thông tư số 42/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh Mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông cho đến hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận hợp quy. khóa học quản trị nhân sự tại tphcm

Trong quá trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn và việc đo kiểm, thử nghiệm, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phản ánh kịp thời những vấn đề vướng mắc và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Khoa học và Công nghệ).

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Để biết rõ các mặt hàng thuộc kiểm tra chất lượng của Bộ Thông tin và Truyền thông, bạn có thể download Thông tư 04/2018/TT-BTTTT TẠI ĐÂY

Nguồn tham khảo: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/

Để hiểu thêm các kiến thức về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, các bạn có thể tìm hiểu và học xuất nhập khẩu thực tế từ những bài viết liên quan trong trang. Nếu bạn cần tìm địa chỉ học xuất nhập khẩu, bạn có thể tham khảo: Tiêu chí nào để tìm địa chỉ học xuất nhập khẩu ở đâu tốt hà nội

Gia đình Xuất nhập khẩu – Kênh thông tin hữu ích ngành xuất nhập khẩu

Gia Đình XNK
Tác giả Gia Đình XNK sudo
Bài viết trước Quy định về các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Quy định về các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Bài viết tiếp theo

Tạm Nhập Tái Xuất Là Gì? Các Quy Định Về Tạm Nhập Tái Xuất

Tạm Nhập Tái Xuất Là Gì? Các Quy Định Về Tạm Nhập Tái Xuất
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo