Thủ tục hải quan hàng Tạm nhập – tái xuất, Tạm xuất  – tái nhập, hàng quá cảnh

Gia Đình XNK Tác giả Gia Đình XNK 26/02/2024 12 phút đọc

Hàng tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập, hàng quá cảnh cũng là một trong những mặt hàng được coi là hàng hóa xuất nhập khẩu, phải khai báo và làm thủ tục hải quan. Vậy thủ tục hải quan đối với loại hàng này như thế nào, thời hạn làm thủ tục hải quan ra sao và cần lưu ý những gì khi làm thủ tục hải quan.

>>>>>>Xem thêm:  Giao nhận hàng hóa đường biển, hàng không, đường sắt

Thủ tục hải quan hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập, hàng quá cảnh

Khoản 1 đến 6 Điều 53 quy định Thủ tục hải quan đối với một số trường hợp tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập như sau:

1. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá tạm nhập – tái xuất, tạm xuất-tái nhập dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm thực hiện theo quy định đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

Ngoài ra, do tính đặc thù của loại hình này nên có một số quy định cụ thể như sau: lớp học kế toán thuế

Ngoài các giấy tờ như hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, phải nộp thêm 01 bản chụp văn bản có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về tổ chức hội chợ, triển lãm (trừ tạm nhập-tái xuất để giới thiệu sản phẩm).

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập dự hội chợ, triển lãm thực hiện tại Chi cục hải quan nơi có hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm hoặc Chi cục hải quan cửa khẩu.

Hàng hoá tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam phải được tái xuất khẩu trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, giới thiệu sản phẩm đã đăng ký với cơ quan hải quan.

Thời hạn tạm xuất khẩu hàng hoá để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại, giới thiệu sản phẩm ở nước ngoài là một năm, kể từ ngày hàng hoá được tạm xuất khẩu. Nếu quá thời hạn nêu trên mà chưa được tái nhập khẩu thì hàng hoá đó phải chịu thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Việc bán, tặng hàng hoá tại hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm thực hiện theo quy định tại Điều 136, Điều 137 Luật Thương mại và các quy định khác của pháp luật có liên quan. học xuất nhập khẩu tại tphcm

thủ tục hải quan hàng tạm nhập tái xuất tạm xuất tái nhập

2. Hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập để phục vụ hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học, giáo dục, thi đấu thể thao, biểu diễn văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, khám chữa bệnh:

Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại. Trường hợp tái nhập, tái xuất tại cửa khẩu khác cửa khẩu tạm nhập, tạm xuất, người khai hải quan phải nộp bản chụp và xuất trình bản chính tờ khai hải quan tạm nhập, tạm xuất để đối chiếu.

Địa điểm làm thủ tục tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập được thực hiện tại Chi cục hải quan cửa khẩu. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

Thời hạn tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập phải đăng ký với cơ quan hải quan, nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập trên cơ sở xác nhận của cơ quan tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học, giáo dục, thi đấu thể thao, biểu diễn văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, khám chữa bệnh từ thiện. cộng đồng xuất nhập khẩu

3.Hàng tạm xuất – tái nhập để bảo hành, sửa chữa ở nước ngoài

Trường hợp trong hợp đồng có điều khoản bảo hành, sửa chữa thì thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công Thương. trung tâm đào tạo thực hành lê ánh

Trường hợp không có hợp đồng hoặc có hợp đồng nhưng không có điều khoản bảo hành, sửa chữa thì thủ tục hải quan thực hiện như thủ tục đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại quy định tại Phần III Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Địa điểm làm thủ tục tạm xuất – tái nhập được thực hiện tại Chi cục hải quan cửa khẩu tạm xuất. Trường hợp tái nhập tại cửa khẩu khác thì được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu về nơi đã làm thủ tục xuất khẩu.15. Thủ tục hải quan nhập khẩu Xe máy chuyên dùng và các thiết bị thi công: nên học kế toán thực hành ở đâu

– Thông tư 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa.

– Thông tư 94/2014/TT-BTC ngày 17/07//2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/8/2014 Quy định về TTHQ, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh Tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng.

Nguồn tham khảo: https://nghiepvuxuatnhapkhau.com/

>>>>> Xem thêm: học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Mong rằng bài viết sẽ hữu ích đối với bạn!

Để nắm rõ, và vận dụng một cách chính xác các thủ tục hải quan, các bạn học xuất nhập khẩu phải chắc chắn rằng bạn đã nắm kĩ các vấn đề liên quan đến kiến thức và kỹ năng xuất nhập khẩu và điều chỉnh phù hợp với các quy định đề ra. Chúc bạn thành công!

Gia Đình XNK
Tác giả Gia Đình XNK sudo
Bài viết trước Giao nhận hàng hóa đường biển, hàng không, đường sắt

Giao nhận hàng hóa đường biển, hàng không, đường sắt

Bài viết tiếp theo

Tạm Nhập Tái Xuất Là Gì? Các Quy Định Về Tạm Nhập Tái Xuất

Tạm Nhập Tái Xuất Là Gì? Các Quy Định Về Tạm Nhập Tái Xuất
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo